Latinica

hadzi bratislav nikolic tv hram

DUHOVNO STANjE SRBA DANAS                                         

U kakvom je duhovnom stanju naš srpski narod danas? Koga vidite kao uzročnika, da ne kažemo krivca, za takvo stanje?

Srpski narod nalazi se u složenom duhovnom stanju, u stanju duhovnog previranja koje nije slučajno. Ono je posledica viševekovnog života našeg naroda na jednom vrlo teškom prostoru. Da je bilo koji narod živeo na ovom prostoru - on to ne bi izdržao. Jer ako uzmemo činjenicu da je, kako je govorio sveti vladka Nikolaj, Srb milet bio najomrznutiji u turskoj carevini, da su Srbi stalno stradali braneći svoju veru i identitet, da su svakih 20-30 godina dizali ozbiljne pobune, da su se selili, bili sakaćeni i uništavani, pa da je posle toga došao jedna period kratkotrajne slobode i razvoja koji je prekinut strahovitim Prvim svetskim ratom kada je Srbija izgubila skoro dve trećine radno sposobnog muškog stanovništva, da su između dva rata imali ozbiljan identitetski eksperiment sa jugoslovenstvom, da je onda došao strahovit genocid u Drugom svetskom ratu, da je krajem 20. veka došao tragični rat za jugoslovensko nasleđe u koji su se umešale strane sile i koji je opet odneo mnogo ljudskih života i trajno zagadio naše prostore NATO bombama sa osiromašenim uranijumom, a da i ne govorimo o svemu što smo preživeli u komunističkoj borbi protiv Boga i srpskoga zaveta, onda nije nimalo slučajno da se mi nalazimo u tom previranju, da se nalazimo u jednom duhovnom stanju koje nije jednostavno da se izdrži, i u kome su mnogi orijentiri izgubljeni.                             

NOVO BUĐENjE KOSOVSKOG ZAVETA                       

zastitna maska dragan hamovic knjigaPesnik je kazao istinu kada je dželatska „elita“ globalizma rešila da, povodom jedne pandemije, proglasi dah za opasnost nad opasnostima: Dišeš – širiš zarazu, Udišeš – zaražen si!Pesnik je kazao istinu kada je dželatska „elita“ globalizma rešila da, povodom jedne pandemije, proglasi dah za opasnost nad opasnostima: Dišeš – širiš zarazu, Udišeš – zaražen si!

A šta ćemo kad je „početak proleća sunčan i zarazan“? Kad je „smak sveta spreman, možda i zakazan“? Šta ćemo što jedino „zlatna milijarda“ hoće da ima zdrava pluća?

Da li antiutopijska poezija može desekularizovati svest nastalu trijumfom tehnike? Da li je sonetna kritika nihilističkog antropocentrizma, koji je čitavu planetu pretvorio u karantin, moguća kao resakralizacija?

Sva ova, i druga, nasušna pitanja postavlja zbirka pesama „Zaštitna maska“ Dragana Hamovića, nastala tokom korona karantina gorkih „naših dana“, u času kad je „Svet, infektivna klinika, / Pun slabića i cinika“ („Lament“) i kad čekamo, već najavljeni, drugi talas kovida-19 koji će doći među ljude što drežde pod praznim nebom, „uz pregrade kristalne, sa ukrasnim maskama, / Čisti, nedodirljivi za telesa naspramna“ (Post festum).

cipovanje populacije i id dokumenti

Nove zdravstvene knjižice i socijalne karte – zašto hoće da nas čipuju?

cipovanje populacije i id dokumenti

O čemu se radi?Radi nam se o glavi!

ZDRAVSTVENI KARTON

STOP ŠVERCU

NE UBACUJTE KNJIŽICE, SESTRA JE U KVARU

Mikročip u telu svakog državnika

Po čipu 150 dolara

Prate i bolesnike

FEDERALNE VLASTI U SAD DOZVOLILE ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE KARTONE

MIKROČIPOVI I U LJUDIMA

Završna razmišljanja

DEKODIRANJE „MEKE“ TIRANIJE

VREDI LI SE BORITI

surogat trgovina materinstvom

Manipulacije vezane za donaciju polnih ćelija narušavaju celovitost ličnosti i isključivost bračnih odnosa, dopuštajući da se u njih umeša i treća strana.
Živimo u doba kada je neplodnost postala masovna pojava. Istovremeno, sve je prisutnije uplitanje biomedicinskih tehnologija u proces začinjanja ljudskog života, što preti duhovnom i fizičkom zdravlju ličnosti, a u isti mah šteti i tradicionalnim porodičnim odnosima, koji su temelj svake zajednice. Ideologija tzv. „repoduktivnih prava“ stvara odnos prema ljudskom životu kao prema svojevrsnom proizvodu, koji se može birati kao u supermarketu. I u Srbiji se o tome raspravlja, i nude se naročite vrste „reproduktivne pomoći“.

Kada se mladi ljudi venčavaju u Crkvi, čitaju se molitve da imaju blagosloveno potomstvo. Zato u „Osnovama socijalne koncepcije Ruske pravoslavne crkve“ jasno stoji da supružnici koji ne mogu da dobiju decu treba to da shvate kao naročiti priziv, i, po uzajamnoj saglasnosti, usvoje dete.

bog ili mamon vladimir dimitrijevic

Pravoslavno učenje o radu, socijalnoj pravdi i hrišćanskom solidarizmu
povodom povratka imovine Srbskoj Pravoslavnoj Crkvi

drugo, dopunjeno izdanje (Lio 2009.)

ISBN 978-86-83697-83-7

COBISS.SR-ID 1584178876

 

SADRŽAJ


Uvodna reč 5
Šta će biti sa crkvenom imovinom? 7
Učenje Crkve o radu, svojini, globalizaciji 11
Rana Crkva: Bogoslovlje milosrđa 27
Iz istorije svetosavskog milosrđa 39
Milosrdni rad u Ruskoj Crkvi 46
Da li je moguća „hrišćanska ekonomija”? 50
Literatura 63

 

UVODNA REČ

Prvo izdanje ove knjižice pojavilo se o Vaskrsu 2009. godine, kao specijalnidodatak časopisa „Pečat” pod naslovom „Pravoslavlje i socijalna pravda /Pravoslavno učenje o radu i hrišćanskom solidarizmu”. Pred čitaocem jedopunjena verzija, sa novim naslovom i ponekom izmenom. Tekst je, inače,publikovan i na nacionalnom sajtu vidovdan.org

Ove knjige ne bi ni bilo da njen autor nije gledao žive primere hrišćanskog milosrđa, koji su ga podstakli da se seti Svetog Predanja Crkve od Istoka, i da zapiše nekoliko reči na temu čovekoljublja koje počinje Bogom Čovekoljupcem, a produžava se u ljudima Njegovim.

roboti vladajuROBOTI VLADAJUROBOTI VLADAJU


Dok se opet zahuktava i pandemija korone i pandemija panike, premijer Srbije (tehnička, ali i buduća robotska figura u službi Trilaterale), sa premijerom Luksemburga i jednim od pionira političkog homoseksualizma Irske raspravlja o budućnosti borbe protiv korone, ali i o pravima političkih homoseksualaca, koja su im važnija od svega. A sve u organizaciji Atlantskog saveta, kome je cilj da Srbija uđe u NATO.(1)
Politička homoseksualka i pokroviteljka parada ruganja celokupnom hrišćanskom i porodičnom nasleđu ove zemlje, koja je nedavno pustila krokodilsku suzicu nad sudbinom Desanke Maksimović u laktiri za srednju školu, robot – premijerka je oličenje one Srbije koju vodi nosilac ordena Svetog Save, dobijenog povodom osam vekova SPC: to je čovek koji hvali turskog sultana Murata, a navodno brani Kosovo.(2)


VIDOVDANSKO SVEDOČENJE


Ipak, borba je počela. Srbija je u Beogradu, na Vidovdan, krenula u litiju da pred Bogom i Nebeskom Srbijom, posvedoči da se ne miri sa zlom koje joj se nameće.(3)
Ne smemo se miriti sa zlom – jer, izdaja Kosova i Metohije je apsolutno povezana sa nemetanjem političkog homoseksualizma Srbiji, i robotski par predsednik – premijerka doveden je na vlast da bi sve vrste izdaje, od napuštanja Kosovskog zaveta do rušenja porodičnih temelja, bile sprovedene.


ŠTA JE PROROKOVAO VLADIKA NIKOLAJ?

tarot vucic

Umesto uvoda

Ovaj tekst nikako da završim. Već dugo stoji, a vreme prolazi. A zašto ne mogu da ga završim?            

Zato što Vučićeva proizvodnja lažne stvarnosti već odavno prevazilazi mogućnosti satiričnog pristupa. Neki uspevaju nemoguće: da prave satiru u Srbiji u kojoj vlast organizuje štrajkove glađu i demonstracije protiv opozicije, i u kojoj je dokazani plagijat ministra finansija Siniše Malog, koji je Univerzitet u Beogradu poništio, branjen po svaku cenu. U takvoj stvarnosti izgleda sve besmislenije pisati i govoriti bilo šta.

Pa ipak, započeto valja završiti.

Vraćam se napisanom još pre korone, za čije vreme je Vrhovni Klovn glumatao Vrhovnog Higijeničara.                                 

POČETNO

Pogledajte ove snimke poznatog čarobnjaka Milana Tarota, koji dokazuje mušterijama da treba da ponavljaju čarobnu formulu „Ćelavi globus vozi autobus“ ili da boluju „od brontosaurusa“.(1)

A sad pogledajte snimke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koje komentariše poznati humorista Kesić - Vučić izgovara mudrost „U vola bodaša...“(2); odmah zatim, on govori o rektorki Univerziteta u Beogradu koja je podržala studente što traže proveru plagiranog doktorata Siniše Malog; naročitu pažnju obratite na Vučićevo korišćenje filma „Balkanski špijun“ zarad slanja političkih poruka. Jadno, ali, što bi rekli Hrvati, znakovito!(2)                                                 

Primećujete li izvesne sličnosti u metodi rada sa publikom između Milana Tarota i Aleksandra Vučića? (Mada je, iskreno, Milan surovo duhovitiji).                      

NEŠTO OD MILANA

Da  budemo još konkretniji. Pročitajte izjave čarobnjaka Milana Tarota (3):

  1. Gledalac: Šta mi možete reći za majku?

Milan: Majka vam je umrla!

Gledalac: Nije, živa je!

Milan: Umreće.

  1. Gledalac: Kad ću upoznati ženu?

Milan: Kad budete kupovali pljeskavicu, ona će vam reći šta da stavljate od priloga, zove se Ljiljana Petrović

vladimir dimitrijevic sud

PRED VIŠIM SUDOM U BEOGRADU

Knjigu preporučuju:
dr Zoran Čvorović,
dr Dejan Mirović

KAKO SAM POSTAO VLADIMIR D?

Vladimira D. mora da je neko oklevetao, jer je jednog dana došao u školu u kojoj radi, i tu mu je uručena tužba LGBT NVO „Da se zna” pred Višim sudom u Beogradu, kojom je optužen za diskriminaciju LGBT populacije. Prethodno ga je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, tim povodom proglasila za diskriminatora. Tako se Vladimir D, koji nikad, ni zbog čega, nije izlazio na sud, obreo na sudu. Stvar mu se učinila nelogična – zašto ga tuže u Beogradu, kad on živi u Čačku? On je skromni profesor sa skromnom prosvetnom platom i decomkoju izdržava. Suđenje pred Višim sudom u Beogradu bi stvorilo tuženom dodatne neopradane troškove, koje ne bi imao ukoliko bi se kao sud opšte mesne nadležnosti – Viši sud u Čačku. 

Ono što je za tuženog neopravdani teret već na početku sudskog postupka, za tužioca postaje privilegija. Ovako određen mesno nadležni sud ugorožava pravo tuženog na prirodnog sudiju. Pošto je D. tužen u parničnom postupku, on se setio da je, prema Zakonu o opštem parničnom postupku, sud opšte mesne nadlež nosti je sud na čijem području tuženi ima prebivalište (čl. 39 st. 1). Međutim, član 42 Zakona o zabrani diskriminacije, po kome su ga „Da se zna” tužili, predviđa alternativnu mesnu nadležnost suda opšte mesne nadležnosti i suda na čijem je pod-ručju sedište, odnosno prebivalište tužioca. Onda se D. dosetio da tužba nije u skladu sa činjeničnim stanjem, jer predmet kritika tuženog nisu bili homoseksualci kao građani, već ideologija političkog homoseksualizma...

Nastavak: kompletna knjiga za preuzimanje

"GRADJANIN NEPOKORNI" (download 0,8 KB)

knjiga ratni dnevnik lazara trklje

KO JE BIO LAZAR TRKLjA?

        Po obrazovanju, Hercegovac iz Bileće, Lazar Trklja bio je diplomirani teolog. Pre rata, bio je čovek najširih raspona – od fudbalera sarajevske „Slavije“ do sekretara Zemljoradničke stranke. Čak su ga otpuštali s mesta veroučitelja, podozrevajući ga da je komunista Rat ga je zatekao, 6. aprila 1941. godine, na Terazijama u Beogradu. Uključuje se u odbranu otadžbine, i odmah počinje da se kreće po najširem terenu. U tome se ne razlikuje od mnogih svojih stranačkih drugova, koji se bore za slobodu i daju glavu za budućnost svog naroda. Samo u Mauthauzenu život su izgubili „zemljoradnici“ Radojica Stefanović, Žarko Đorđević, dr Vasilj Popović, a mnogi drugi su stradali na drugim, crnim i krvavim, stranama.

        Trklja veoma brzo stupa u vezu sa Dražom Mihailovićom, koji ga postavlja za savetnika za Istočnu Bosnu i za Herecogovinu, a zatim će postati i član ravnogorskog Centralnog nacionalnog komiteta. Kasnije će, 1944, biti poslat kao delegat Bilećkog sreza na Svetosavski kogres u selu Ba, ali, zbog nevremena, neće stići na početak skupa.

        Njegove obaveštajne veštine su bile neporecive: kretao se, pratio, beležio, uspostavljao ustaničke veze, dopremao radio - stanice. Uspeo je čak i da uđe u Sarajevo u decembru 1941:“Izgleda mi varoš stoprocentno muslimanska. Malo je ljudi koji se kreću ulicama, samo poneko u šeširu, svakako Hrvat. Mislim da je tih dana imala oko 30 hiljada muslimanskih izbeglica“.

        Iako je svim srcem za kralja i otadžbinu, protiv je bahatosti pojedinih četničkih komandanata, a i Draži ume da saopšti neprijatne istine, zbog čega se povremeno i udaljava od njega.

        Pomno prati stravične zločine nad Srbima, koje preduzima ustaška hrvatsko – muslimanska „vojnica“. Naročito je potresan opis pokolja nad Srbima u Hercegovini, pogotovo u Prebilovcima. Našao je svedoke mrcvarenja i klanja, i sve podrobno zabeležio.                 

Trklja ne prećutkuje ni drugu stranu medalje, poput osvete nad muslimanskim življem u Foči 1942, čemu su prethodili ustaški zločini nad Srbima:“Opšte klanje. Nijesu se odvajali borci od nejači. Sve je uništavano. Pričali su očevici da je samo na mostu na Drini platilo svojim životima oko 140 duša. Od Foče prema Ustikolini u dužini oko 5-6 km ležalo je oko 400-500 leševa. A u gradu i po ulicama ni broja im se ne zna“.

real dolls bbc three youtube channel

Poručilac (budući „suprug”) može da odabere sve: od boje očiju, kože, kose, veličine grudi, pa do znanja pohranjenog u glavu.

Evo šta se, još pre desetak godina, moglo čitati u novinama: „Britani je prirodna brineta, ima plave oči, nežnu belu kožu, koristi karmin boje breskve i malo se šminka. Oblači se klasično, zna istoriju Vizantije napamet, dobro kuva i fantastična je ljubavnica. Ona ispunjava muškarcu i najbezobraznije fantazije, ne zvoca, nema izlive ljubomore i ni u teoriji neće prevariti muškarca sa drugim. Za ženu ovakvih osobina svi će se muškarci složiti da je cena od 6800 dolara „prava sitnica”! Američki proizvođači androida „Real Doll”, koji se hvale da proizvode anatomski savršene lutke još od 1996, prilično su uzdrmani informacijama iz nemačkog gradića Nojmark, kraj Nirnberga, da je počela proizvodnja androida sa toplom i mekom kožom, a hladnim stopalima. A dobri poznavaoci znaju da je to odlika prave žene. „Njena koža je sintetička, ali se ne razlikuje mnogo od ljudske. Ona ima ugrađene senzore i ako je programirana za jednog muškarca neće primiti drugoga u krevet, već će se senzori isključiti. Ta ‘spodoba’ hoda, kuva čaj, recituje Getea…” Poručilac (budući „suprug”) može da odabere sve: od boje očiju, kože, kose, njene visine, veličine grudi, bokova i usana, pa do znanja koje će biti pohranjeno u njenu glavu. Pritom, takva „žena” ima neograničeno strpljenje, ne mrzi svekrvu, ne smeta joj subotnje pijančenje sa ortacima, gledanje utakmica, razbacivanje stvari, noge na stolu, podrigivanje…”

 

Potkategorije

Tekstovi Vladimira Dimitrijevića

Knjige - Vladimir Dimitrijevic

Novinski člance gde se pominje Vladimir Dimitrijević

Broj pregleda članaka
3374509

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 276 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА

RSS

feed-image RSS