Latinica

humana imunizacija ili vakcinizam milan roganovic vladimir dimitrijevicDa li je zdravlje pravo ili obaveza

Zbornik priredili: Primarijus dr Milan Roganović i dr Vladimir Dimitrijević

Da se unapred razumemo: ovo nije knjiga protiv vakcinisanja. Takođe, u njoj niko ne kaže šta da se radi: hoće li se neko vakcinisati ili neće, zavisi samo od njega.

Vakcine su civilizacijska tekovina, ako su zasnovane na pouzdanim metodama izrade i ako je njihova primena utemeljena na poverenju građana. Ali, danas se, između ostalog, nude vakcine protiv korone koje nisu dovoljno istražene i u koje građani nemaju dovoljno poverenja. Ni kod nas, ni u svetu.

Ovo je knjiga koja postavlja pitanje prava na izbor između humane imunizacije i nasilnog špricanja u doba koronokratije koja najavljuje tzv. „veliki reset“. O čemu je reč?

Da li ste znali da su, posle Drugog svetskog rata, Jugoslovensku decu od bezazlelnog gljivičnog oboljenja, zvanog kosopasica, lečili radioaktivnim zračenjem, zbog čega je ogroman broj te dece kasnije, kad su odrasli, dobio tumore i umro pre vremena? Ne verujete? Ko ne veruje – neka čita kako je mikoza glave „lečena“ radijacijom: „Nakon Drugog svetskog rata u Jugoslaviji je, zbog nemaštine i loših higijenskih uslova – naročito u kolektivnim smeštajima i ruralnim predelima – od mikoze oboleo veliki broj dece. Vlada je imenovala poseban odbor, koji je na sastanku u Zagrebu 1949. proglasio epidemiju i započeo aktivnosti na lečenju obolelih. Pretpostavlja se da je u ovom periodu posle rata, a do početka organizovane kampanje suzbijanja kosopasice na ovaj način lečeno oko 20.000 ljudi. Već 1950. masovna kampanja je nastavljena uz pomoć Unicefa, koji je obezbedio finansijska sredstva, opremu i logistiku za kampanju vođenu sve do pronalaska “grizeofulvina” 1959. godine./.../ Mali pacijenti su često nevoljno i uz plač odvajani od porodice i odvoženi u specijalizovane bolnice, kojih je u Srbiji bilo pet – u Beogradu, Nišu, Šapcu, Novom Pazaru i Peći./.../

vladimir dimitrijevic foto medija centar beograd

Ne pristajemo na laž, ne odričemo se Kosovskog zaveta. Ostajemo Srbi, bez obzira na okolnosti. Nastupio je čas neodustajanja

Svetozar Miletić

Često se pitamo: ima li se vredi boriti se u doba „meke“ ( a sve tvrđe ) okupacije Srbije i Srpstva, pa i boriti se za Kosovo? Pitanje je ozbiljno, ali se na njega može odgovoriti, upravo primerima iz naše istorije.

Srbima nije prvi put da se nalaze pod nekom vrstom okupacije. Oni su često tako živeli. Ali, nisu odustajali od borbe, bez obzira na okolnosti. Setimo se Austro-Ugarske i velikog srpskog vođe Svetozara Miletića, onog što je govorio da, i ako jedan jedini Srbin ostane, on je narod, i ima pravo na svoje političko postojanje.

Evo šta piše Vikipedija:

 

starijibracnipar

Iako je presuda pred Višim sudom pozitivna ne samo za mene, nego, pre svega i iznad svega, za slobodu mišljenja i ispovedanja hrišćanske vere, u meni nema nikakvog trijumfalizmaIako je presuda pred Višim sudom pozitivna ne samo za mene, nego, pre svega i iznad svega, za slobodu mišljenja i ispovedanja hrišćanske vere, u meni nema nikakvog trijumfalizma

PRVO O PRESUDI

Pošto je tužilačka strana objavila ishod procesa pred Višim sudom u Beogradu, pred kojim sam tužen za diskriminaciju, i sam ću reći nekoliko reči. Pre svega, po reči Svetog Jovana Zlatousta, slava Bogu za sve. A zatim, hvala svima koji su se uključili – od velikog broja naših i stranih uglednih intelektualaca, koji su branili slobodu mišljenja i izražavanja u zemlji Srbiji, preko čestitih novinara i alternativnih medija koji su objektivno izveštavali o procesu, do braće i sestara, pravoslavnih hrišćana, koji su se molili ne samo za mene, nego i za pobedu pravde i istine u doba kada se ova država nalazi u kolonijalnom statusu, pod vlašću onih koji planetu pretvaraju u globalni GULAG.
Hvala svima i od Boga im nagrada.

Планетоцид и „златна милијарда“ - злочини глобалиста и будућност наше деце
O ČEMU JE OVA KNJIGA?
 
STANOVNIŠTVO NE RASTE, SMANJUJE SE
 
    Nedavno je i kod nas izašla knjiga Darela Brikera i Džona Ibitsona, „Prazna planeta / Šok globalnog opadanja stanovništva“. U njoj, između ostalog, piše: „Veliki presudan događaj XXI veka – jedan od onih presudnih u istoriji
čovečanstva – dogodiće se za tri decenije, otprilike, kada globalno stanovništvo krene da opada. Kada to opadanje jednom počne, nikada se neće zaustaviti. Ne suočavamo se sa izazovom populacione bombe, već populacionog bankrota
– nemilosrdnog proređivanja ljudskog stada iz generacije u generaciju. Ništa nalik tome nikada se ranije nije desilo. Ljudsko krdo su u prošlosti proređivali glad i kuga.
 
    Ovog puta, proređujemo sami sebe; biramo da nas ostane manje. Da li će naš izbor biti trajan? Odgovor je – verovatno da. Mada su vlasti ponekad uspevale da uvećaju broj dece koje su parovi voljni da imaju kroz velikodušne dečje dodatke i druge vidove pomoći, nikada nisu uspevale da stopu plodnosti vrate na zamenski nivo, od prosečno 2,1 deteta po ženi, koji je potreban za održanje populacije. Sem toga, takvi programi su veoma skupi i često bivaju obustavljeni tokom ekonomskih nedaća. A i diskutabilno je da li je neetički da vlasti pokušavaju da ubede neki par da ima dete na koje se inače ne bi rešio.
 

 

 

ВаскрсењеSMRT JE SKANDAL

Ključni problem svih nas je problem smrti. Žarko Vidović kaže:“Život je dostojan življenja i svaka smrt, pogotovo smrt voljenog čoveka ili deteta – je zato ZAPREPAŠĆUJUĆA! Ona je NEPRIRODNA, ona je SKANDAL. Ona je neprirodna s obzirom na pravu prirodu ( suštinu ) ČOVEKA! Ona je ZLO! Ona je jedino zlo! Ona je uzrok i koren svih onih pojava, pogleda i vera i filosofija i tiranija i poniženja koje nazivamo ZLOM u istoriji! Ona nije prirodna pojava, nego plod čovekovog OTUĐENJA od svoje prvobitne PRIRODE! Zato je nemoguće biti ISTINIT PREMA BITIJU, a pri tome pevati pesme u slavu smrti, i tumačiti bitije kao „bitije za smrt“( Hajdeger) ! Nemoguće je uopšte voleti – ikoga i išta – ako bitije ne slavimo uprkos svemu, uprkos i smrti, kao Jov starozavetni! Tu istinu – u zaprepašćenosti pred smrću ( naravno, smrću ne „mojom“, nego nekog ili nečeg VOLJENOG – tu istinu može da shvati samo LJUBAV koja nije ništa drugo do ono noein, zadivljeno posmatranje bitija! ( To ne može da shvati čovek koji se boji isključivo za svoj život, svoje sopstvene smrti. Jed on nije spreman da slavi bitije nego „posle mene potop!“) Čoveku, da bi bio hristolik, ne pristoji da peva pesmu smrti, da bitije izjednačuje s nebitijem, da bitije prezire, jer, eto, „čemu život kad sam ja smrtan!““

sa-dverima-za-srbiju-vladimir-dimitrijevic-knjiga.jpgO čemu pišem?

Ime Dveri: prolaz iz zemnog u večno.
Dveri, Savindan 1999: studenti se vraćaju sebi. Časopis. Tribine – Filološki i Mašinski fakultet…
Udruženje građana Srpski sabor Dveri 2003... Na Univerzitetu u Beogradu – 120 tribina, preko 60 u rasejanju, od Evrope do Australije...
Sabor srpske omladine... Srpska mreža... Pokret za život... Dodeljivanje Povelje slobode...  Sabori srpske omladine i Srpske mreže: Beograd, Čačak, Studenica,
Đurđevi Stupovi (u Rasu i kod Berana), Orašac – Cetinje – Ostrog – Trebinje – Soko Grad – Ćelije – Lelić, Ozren... Niš – Sveti Prohor Pčinjski – Nova Gračanica – Himelstir – Milton...
Početak 21. veka – sabori... Prvi sabor: Vladika Nikolaj i otac Justin kao uzori; nacionalno pomirenje; beskompromisni antikomunizam; Bog – Kralj – Domaćin; ne mrzeti druge
narode, nego voleti svoj; odbrana vere i nacije kao odbrana prava i sloboda... Drugi sabor: „Verujem da treba da volim svoj srpski narod i svoju otadžbinu u nesreći još više nego što sam je voleo u dobru, da je prava ljubav u samozaboravu, te moram sve lično i sitno istisnuti iz svoga vidokruga. /.../ Verujem sa knezom Lazarom – svesno, ne iz slabosti, da je Nebesko Carstvo uvek i doveka, i odabiram život po pravdi, viteštvu i junaštvu, a u savesti nosim savet majke Jevrosime da mi je bolje izgubiti glavu, nego ogrešiti dušu.“
Treći sabor: povratak Srba izbeglica na ognjišta; protiv nakazne reforme školstva; protiv bele kuge (pozvati naše duhovne vođe, koji će, nadamo se, pomoći rađanje, a ne samo graditi hramove); identifikovati žrtve komunističkog terora; brinuti o dijaspori...

Дугине боје вам нећемо дати (поклон књига-бесплатно преузимање)

ODGOVOR LIBERALNO-GLOBALISTIČKIM BOJOVNICIMA TOTALITARIZMA

O NASLOVU
Jasno je, zbog svega navedenog, da knjiga „Dugine boje vam nećemo dati - Odgovor Liberalno Globalističkim Bojovnicima Totalitarizma“ dolazi u pravi čas, kada globalistički okupatori sa svojim kvislinzima u Srbiji vode odlučnu borbu da nas konačno poraze i ponize. Podnaslov je jasan - politički LGBT delatnici su u jurišnici u službi liberalno-globalističkog totalitarizma. To i jeste skraćenica LGBT, kojom oni mašu kao zastavom slobode.
Naslov je takođe jasan – politički homoseksualci koriste zastavu duginih boja da bi nam ponudili svoje „pravo na različitost“; u stvari, nude sumanutu ideologiju džendera – koja poriče prirodni pol, brak i porodicu – i koja se nameće svim sredstvima totalitarizma. Mi, hrišćani, ne damo dugine boje, jer su one steg zaveta Boga sa ljudima, uspostavljenog sa praocem Nojem posle potopa.
 
ZAŠTO JE DUGA NAŠA

globalno zagejavanje knjiga

Uvodno slovo
 
Društveni aspekt homoseksualizma
 
Homoseksualna orijentacija je kompleksan fenomen koji je prisutan verovatno koliko i ljudska civilizacija. Tek u poslednjih 100 godina ovom biološkom, duhovnom i moralnom fenomenu se pristupa istraživački, u pokušajima da se objasni priroda istopolne seksualne orijentacije. Krunom naučnog pristupa ovoj problematici smatra se odluka Udruženja američkih psihijatara koji su 1973. homoseksualnost proglasili za varijetet ljudske prirode, stvorivši naučnu osnovu za ukidanje zakona o zabrani homoseksualnog ponašanja i izjednačavanje LGBT­osoba1 sa osobama heteroseksualne orijentacije u pravnom i svakom drugom smislu.
Danas se u našem društvu javlja jedan novi pokret, pokret za prava LGBT­osoba, kao pojava koja zavređuje ozbiljan odgovor.
Javlja se pokret koji pokušava da proširi korpus ljudskih prava, i to konkretno, manjinskih prava na LGBT­osobe, koji predlaže kulturnu revoluciju i izmenu dosadašnjih heteroseksualnih normi braka, prirodne porodice i društvenog uređenja utemeljenog na heteroseksualnim principima i religioznom nasleđu.
Većina našeg naroda je bila iznenađena radikalnim zahtevima LGBT­pokreta u Srbiji, dok je istovremeno u medijima razvijena pažljivo isplanirana kampanja za potrebe LGBTosoba, u kojoj brojne javne ličnosti daju podršku ovom pokretu, pozivajući se na saosećanje, socijalnu pravdu i toleranciju

miroslav maravic filozfija fizikalije

KOME CARSTVU PRIVOLETI

Književnik i slobodni mislilac, Miroslav Maravić, diplomirani filosof zaposlen kao fizički radnik, napisao je novu knjigu – neku vrstu hrišćanskog filosofskog dnevnika naših dana.

Knjiga bavi se nihilizmom savremene epohe i čovekom u svetu bez Boga. Ona je delo širokog zahvata koja nastoji da pokaže kako smo se našli ovde gde smo sada i kako da nastavimo ako želimo spasenje. Koristeći bogoslovsku, filosofsku, naučnu i književnu argumentaciju, Maravić nastoji da, posle toliko godina rada i životnog iskustva, pokaže i dokaže da nemamo drugog puta osim puta ka Hristu Koji je Bog i Čovek, naš Brat. Snaga ove knjige je u stalnom proveravanju svojih postupaka Hristom. Jer, opredeljenje cara Lazara nije ostalo u staroj samo u epskoj pesmi – ono je sastavni deo našeg svakodnevlja; po Maraviću:“Biranje između brojanice i skrin-tača u autobusu, u tim retkim trenucima kada um ima prostora za suštinski izbor, takođe je, na mikro-planu, izbor između Carstva Nebeskog i carstva zemaljskog. Brojanica upućuje na Hrista, na nebo, a skrin –tač  na čitav svet, na zemlju. Ono što odaberem u tim trenucima – često olako potcenjenim – kratkotrajnog slobodnog vremena, u velikoj meri može odrediti moje buduće delovanje i pripremiti me za neko ozbiljnije opredeljenje. „Dobro, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega“ (Mt. 25, 21.)“

Za hrišćanina, sve je svagdašnje opredeljenje – kome? Hristu ili mamonu? Bogu ili satani?

I to nije šala. Jer, Ljubav Koja je Istina, Bogočovek i Spasitelj, nije šala.

ČEMU OVA KNjIGA?

zig zveri

RANE PRIPREME ZA ŽIGOSANjE

Godine 1973. u starijim razredima u školama u SAD počelo je sa predavanjima o koncepciji ostvarivanja kupovine i prodaje sa korišćenjem identifikacionog broja koji je stavljen na čelo: „Sve kupovine i prodaje koje program predviđa ostvarivaće se kompjuterski. Neće biti nikakvog keš novca, nikakvog kusura i čekova. Ljudi će dobiti lični broj koji će biti istetoviran na korenu šake ili na čelu. Ovakav broj biće ugrađen pomoću lasera i neće izazivati nikakav osećaj. Broj na telu nije vidljiv ljudskim očima. On će biti stalan kao i otisci vaših prstiju. Sva roba biće obeležena pomoću kompjutera. Kompjuter koji se nalazi u prodavnici određivaće broj na robi pri kupovini i broj na telu kupca, automatski će određivati vrednost kupljene robe i oduzimati je od sume koja se nalazi na specijalnom tekućem računu kupca“.

Godine 1974. dobitnik Nobelove nagrade Lajnas Pauling predložio je da se stavi znak na korenu šake i čelu svakom mladom čoveku. Znak treba da sadrži informaciju o genotipu.

U aprilu 1976. godine izdat je patent za uređaj i metodu daljinskog praćenja i promene signala mozga.
Godine 1980. časopis „US News and Word Report“ neprestano je upozoravao na namere federalne vlade da uvede „nacionalne lične karte“ bez kojih neće moći da se radi niti da se bavi biznisom.

OSAMDESETE GODINE 20. VEKA

Potkategorije

Tekstovi Vladimira Dimitrijevića

Knjige - Vladimir Dimitrijevic

Novinski člance gde se pominje Vladimir Dimitrijević

Broj pregleda članaka
3376114

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 130 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА

RSS

feed-image RSS