ilustracija mata kenjona

ŠTA JE U PITANjU?

U ovom trenutku, a sve na osnovu priče o digitalizaciji obrazovanja, u škole se, putem novog zakonodavstva iza koga stoji Vlada Srbije, uvode elektronski dnevnici, a učenicima treba da se dodeli JOB ( jedinstveni obrazovni broj ), koji treba da ih prati od vrtića do fakuleteta, ali i kasnije. Mi, dolepotpisani, smatrajući ovo neposrednim udarom na privatnost i slobodu ličnosti, šaljemo ovo otvoreno pismo javnosti i sve ljude dobre volje pozivamo da nam se pridruže u borbi za očuvanje osnovnih ljudskih prava.

DIGITALIZACIJA I LjUDSKA PRAVA                       

Proces digitalizacije, ma kako ga neko opravdavao razlozima tehničkog i ekonomskog progresa, mora da se odvija u granicama ustavnih odredbi o ljudskim pravima. Zaštita ličnih podataka o deci mora imati apsolutni prioritet u odnosu na zahteve digitalizacije, a svako prikupljanje, a naročito korišćenje ličnih podataka o deci i njihovim porodicama mora se svesti na minimum, uz ispunjenje strogog tehničkog i pravnog kontrolnog mehanizma u korist davaoca podataka. Najavljeno je da će se podaci o deci i njihovim porodicama, pošto se pri upisu dece daju i brojni podaci o porodičnom statusu, zdravstvenom stanju, koristiti ne samo u školske svrhe, već će se ovi podaci trajno arhivirati u ličnoj bazi podataka, zajedno sa podacima o profesionalnoj karijeri, ličnim primanjima itd, pa će korisnici ovih podataka biti i drugi državni organi (npr. Nacionalna služba zapošljavanja), a posredno i kompanije. Nasuprot tome, član 42 stav 2 Ustava Srbije propisuje da "zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni," pa shodno tome roditelj ne može dati državi generalnu saglasnost za prikupljanje i korišćenje podataka o detetu, već samo za školske svrhe.     

     

TRAJNA STIGMATIZACIJA

Uz to, član 18 Ustava Srbije propisuje da se svako ljudsko pravo, pa i pravo na zaštitu podataka o ličnosti može zakonom ograničiti samo izuzetno. Stvaranje JISIP-a (Jedinstvenog informacionog sistema u prosveti) pretvara pravo na zaštitu podataka o ličnosti u izuzetak, dok ograničenje ovog prava, pod opravdanjem nužnosti digitalizacije, postaje pravilo. Koji podatak će biti tajan, ako se svi podaci o jednoj ličnosti, podjednako afirmativni i negativni, budu prikupljali, obrađivali i trajno čuvali? Posmatrano iz ugla ustanove brisanja osude u krivičnom zakonodavstvu, JISIP deluje kao trajna stigmatizacija, zbog koje će lice osuđeno na tri godine zatvora biti u povoljnijem položaju nego onaj koji je u pubertetu pravio incidente u školi. Pritom, nema govora o tehničkim rešenjima koji će omogućiti nosiocu podataka da pristupajući sistemu spreči zlopotrebu podataka i što je još važnije da mu omogući da se utvrdi pravi vinovnik ovakovog protivpravnog akta, koji neće moći da se sakriva iza anonimnog sistema. I najvažnije, ne ostavlja se pravo izbora licima koja ne žele da se njihovi  podaci o njihovoj deci i porodici elektronski prikupljaju, obrađuju i čuvaju u jedinstvenoj elektronskoj bazi podataka, čime se drastično ugrožava pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti.

NEKOLIKO PITANjA                                                                              

Od Vlade Srbije i Ministarstva prosvete tražimo odgovore na sledeća pitanja:

 1. Da li isporučilac usluge elekronskog dnevnika i svih ostalih elemenata JISIP-a poseduje garanciju o kvalitetu proizvoda? Ko ga je i kada izdao i do kada traje?Da li su te garancije u skladu sa zakonima Srbije i da li su priznati u Srbiji?
 2. Koje servere isporučilac koristi za pristup i skladištenje podataka, i da li ima validne sertifikate za sve servere sa aspekta bezbednosti podataka?
 3. Koja su to, taksativno, fizička i pravna lica koja imaju prava pristupa serveru i sa kojim privilegijama (rolama)? Ko i kako administrira iste?
 4. Koji su to sertifikati firme koja isporučuje softver i provajdera usluga sa aspekta privilegija  njihovih radnika? Da li su njihovi ugovori sa zaposlenima o zaštiti podataka upotrebljivi u našem pravnom sistemu?                                           
 5. Kakav je protokol u slučaju njihovog napuštanja firme, neautorizovanih računara, adresa, kakav im je pristup van radnog vremena, van prostorija firme? Da li postoji privatna mreža i kakvo je administriranje iste? Kakav je sertifikat lica koji vrši administriranje servera? Kakav je protokol o zameni adminstratora, provajdera?
 6. Koji su protokoli o zaštiti podataka od zlonamernih programa (virusi , malver, vorm, trojan ...) u upotrebi?
 7. Kakvi su načini prepoznavanja neautorizovanog pristupa, pokušaja upada u sistem kao i protokoli u tim slučajevima?
 8. 8. Kakvi su protokoli o arhiviranju (backup) podataka kao i sertifikati o zaštiti arhiviranih podataka?Kakav je popis scenarija u slučaju tehničke havarije kao i havarija izazvanih prirodnim nepogodama lokalnog i globalnog karaktera?
 9. Kakva je dostupnost servera? Kakav je sertifikat o dostupnosti servera i aplikaciji sa apekta vremena kao i prava pristupa? Koji je spisak adresa sa kojih se može pristupiti serverima, kakva je zaštita protoka i skladištenja podataka, koji sistemi enkripcije što se u radu koriste i na kom nivou?
 10. Koji su sertifikati za autorizaciju pristupa podacima iz same aplikacije? Koji je spisak dozvola (permission) sa opisom koji podaci imaju pravo da se pregledaju i/ili ažuriraju? Kakav je spisak profila, kao i broj korisnika (users) po svakom profilu (npr. šta imaju pravo da vide i rade roditelji, nastavnici, razredne starešine, javne isntitucije, treća lica )?
 11. Kakav je sertifikat o antidatiranju promena - da li su dozvoljene naknadne izmene u prošlosti, kojim korisnicima i u kojim okolnostima?
 12. Postoji li evidencija i log-a o izmenama? Postoji li revizija podataka (ko, kada i šta menjao, pristupao, gledao)?
 13. Koji je spisak dozvoljenih aktivnosti po profilu iz aplikacije?
 14. Koji je spisak dozvoljenih aktivnosti direktno nad bazom van aplikacije po profilu?
 15. Kakav je sertifikat o proveri autentičnosti podataka?
 16. Koji su protokoli i scenariji koji su testirani, i koji su načini testiranja, kao i spisak svih testiranih scenarija? Koji je protokol o razvoju nove funkcionalnosti ili dorade postojećeg? Ko potvrđuje prihvatljivost novog poslovnog procesa i protokol o načinu isporuke (deploy-a)?

PONAVLjAMO PITANjA, DA SE NE IZGUBI IZ VIDA

Da li postoji vanelektronska evidencija preseka stanja - da li se štampaju svedočanstava, kada i gde se čuvaju i da li se pri upotrebi elektronskih podataka radi provera sa odštamapanim? Na primer, kod upisa na redovne studije može se desiti da neko ispravi podatke unazad i tako neopravdano stekne prava na štetu drugih đaka. Da li postoji ozbiljna zakonska regulativa ko i za šta sme koristiti te podatke? Da li je poznat konačan spisak institucija koje imaju pravo da koriste podatke, koje podatke i za kakvu svrhu? Vrlo je bitno kako se proverava autentičnost tih podataka i ko je garant istih (po kom sertifikatu). Da li su poznate procedure u slučaju nenamernih grešaka? Dobar softver se upravo po ovome prepoznaje. Kakav je protokol u slučaju loše unetog podatka, loše obrađenog podatka? Naročito je bitno kod naknadno uočene greške: recimo, uoči se greška tek kod upisa učenika na studije, a tamo postoji rok dostave dokumenata. Ko garantuje da će se greška ispraviti u potrebnom roku i kako se greška ispravlja? U ispravljanju može da se krije ili zloupotreba  (ako je procedura nedovoljno rigorozna ) ili nemogućnost da se greška ispravi na vreme  (ako je procedura suviše rigorozna ). Kakva je odgovornost u slučaju curenja podataka? Kakve su pravne, moralne i finansijske posledice ako se ispostavi da postoji upotreba podataka na nedozvoljen način, ili ako su upotrebljeni za nešto čemu nisu bili namenjeni?                                             

Pozivamo Vladu i Ministarstvo prosvete, nauke i sporta Republike Srbije da na naša pitanja odgovori, a javnost da nam se pridruži u borbi za zaštitu privatnosti.

POTPISI:

 1. Dr Vladimir Dimitrijević
 2. Dr Slobodan Janković, Beograd
 3. Prof. dr Aleksandar Lipkovski
 4. Prof. dr Dejan Mirović
 5. Prof. Dr Zoran Čvorović
 6. Desimir Ćirović, diplomirani inženjer informatike
 7. Aleksandar Lazić - urednik portala Stanje stvari
Broj pregleda članaka
3382993

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 42 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА