rusi i lenjini staljin danas i preUTOPIJA NA VLASTIUTOPIJA NA VLASTI


Boljševička revolucija je počela u ime socijalne pravde, sa idejom slobode, jednakosti i bratstva u osnovi. Kao i svaki utopistički projekat, imala je „patos nasilnog darivanja sreće“ (Florovski), nudeći raj na zemlji, ali raj bez Boga i protiv Boga.

 Komunizam je tako postao surogatna religija, koja je hrišćanstvo smatrala konkurencijom, nastojeći da ga istrebi. Ruski delatnik Svetskog kongresa porodica, Aleksej Komov, o tome kaže:“Umesto Deset zapovesti, imali smo partijski program, umesto Svete Trojice Marksa, Engelsa i Lenjina, umesto sveštenika komesare, umesto Carstva nebeskog – svetlu budućnost na zemlji, umesto krsta – petokraku i pionirsku maramu, umesto ikona Lenjinove biste, umesto krštenja prijem u pionire, komsomolce, partiju, umesto svetaca – heroje socijalističkog rada, umesto vaskrslog Hrista – Lenjinovu mumiju. Da li je slučajno da su, u ime „svetle budućnosti“, posle 1917. pobijeni milioni: carska porodica Romanovih, građanski sloj, kozaci, seljaci, dvorjanstvo, a najpre ljudi hrišćanske vere? Recimo, samo 1937. uhapšeno je 162 500 delatnika Ruske pravoslavne crkve, a streljano njih 89 600. Rusija je pre dolaska boljševika imala 80 000 hramova i kapela, da bi ih uoči Drugog svetskog rata ostalo stotinak. Imala je hiljadu manastira, da bi svi do jednog bili zatvoreni. Kad je Staljin rešio da se obrati Crkvi radi pomoći u Velikom otadžbinskom ratu, samo trojica episkopa su bili na slobodi.“Komunizam je tako postao surogatna religija, koja je hrišćanstvo smatrala konkurencijom, nastojeći da ga istrebi. Ruski delatnik Svetskog kongresa porodica, Aleksej Komov, o tome kaže:“Umesto Deset zapovesti, imali smo partijski program, umesto Svete Trojice Marksa, Engelsa i Lenjina, umesto sveštenika komesare, umesto Carstva nebeskog – svetlu budućnost na zemlji, umesto krsta – petokraku i pionirsku maramu, umesto ikona Lenjinove biste, umesto krštenja prijem u pionire, komsomolce, partiju, umesto svetaca – heroje socijalističkog rada, umesto vaskrslog Hrista – Lenjinovu mumiju. Da li je slučajno da su, u ime „svetle budućnosti“, posle 1917. pobijeni milioni: carska porodica Romanovih, građanski sloj, kozaci, seljaci, dvorjanstvo, a najpre ljudi hrišćanske vere? Recimo, samo 1937. uhapšeno je 162 500 delatnika Ruske pravoslavne crkve, a streljano njih 89 600. Rusija je pre dolaska boljševika imala 80 000 hramova i kapela, da bi ih uoči Drugog svetskog rata ostalo stotinak. Imala je hiljadu manastira, da bi svi do jednog bili zatvoreni. Kad je Staljin rešio da se obrati Crkvi radi pomoći u Velikom otadžbinskom ratu, samo trojica episkopa su bili na slobodi.“

BOGOBORAČKI TITANIZAM


Ovom usmerenju doprineli su naročito stavovi vođe revolucije, Vladimira Iljiča Uljanova, o kome filosof Viktor Aksjočic u ogledu „Zločinstvo i genijalnost“kaže:“U pismu Molotovu 19. marta 1922, naslovljenom na sve članove Politbiroa, Lenjin kategorički zahteva:"Treba najodlučnije i najsurovije zadati udarac crnostotinaškom sveštenstvu i to tako da udarac ne zaborave u toku nekoliko narednih decenija...Što više reakcionarne buržoazije i reakcionarnog sveštenstva tim povodom streljamo, tim bolje. Treba sada naučiti pameti tu gospodu tako da u toku nekoliko narednih decenija ne smeju ni da pomisle na neki otpor". Ishod ovoga je bio da je Lenjin u Rusiji pokrenuo najmasovnije i najkrvavije religiozne progone u istoriji, istrebljujući vernike i namećući režim državnog bezbožja. Gnusno psovanje religije i Crkve kad god je to moguće, kao i ljudožderski zanos u borbi protiv sveštenstva i vernika govori o tome da je Lenjin bio opsednut manijom bogomrzačkog titanizma.“
Već 26. oktobra 1917. godine sovjetska država je oduzela manastirsku i crkvenu zemlju. Lenjin izdaje naredbu da „da se izvrši bespoštedan masovni teror protiv popova.” Na njegovu inicijativu zabranjen je rad Pomesnog Sabora Ruske Crkve.
U borbi protiv Crkve Lenjin nije bio usamljen. S njim su bili i: Sverdlov (Rozenfeld), Staljin (Džugašvili), Trocki (Bronštajn), Zinovjev (Apfelbaum), Kamenjev (Rozenfeld), Đeržinski (Rufinov), Volodarski (Kogen), Jaroslavski (Gubeljman) i drugi.


SVETI TIHON PIŠE KOMESARIMA


Patrijarh moskovski i cele Rusije, Sveti Tihon, uputio je oktobra 1918. Sovjetu narodnih komesara poslanicu u kojoj kaže: „Ubijate episkope, sveštenike, monahe i monahinje, koje ni za šta nisu krivi.... Kradete crkveno imanje, koje su sticale generacije vernika i niste prezali od toga da narušite njihovo zaveštanje. Zatvorili ste niz manastira i kapela bez ikakvog povoda i razloga za to. Zagradili ste pristup Moskovskom Kremlju – ovom sveštenom udelu sveg verujućeg naroda....Da, živimo u užasno vreme vaše vladavine, i ono se dugo neće izbrisati iz narodne duše, pomračivši u njoj lik Božji i urezavši u njoj lik zveri...“ Kasnije će Sveti Tihon biti surovo gonjen i zatvaran, i umreće, posle progona, 1925. godine, prepuštajući Rusku Crkvu milost Božjoj.


RUŠENJE HRAMOVA I OLTARA


Boljševici su, početkom tridesetih godina 20. veka, za vreme Staljinove vlasti, minirali, a zatim sravnili sa zemljom veličanstveni spomenik ruske duhovne kulture, Hram Hrista Spasitelja, koji je sagrađen od narodnih sredstava kao znamenje pobede Rusije nad Napoleonovom armijom. Oni su otete hramove pretvarali u domove kulture, radionice, skladišta, štale, svinjce i garaže.
Proces razaranja hramova započet 1917, a delimično obustavljen za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata, nastavio je Hruščov. Uz njegovo aktivno učešće u periodu 1960–1964. godine u zemlji je zatvoreno 20.000 hramova i 69 manastira, u kojima je bilo 30.000 sveštenih lica. U godinama Brežnjevljeve vladavine, zatvoreno je još 8.000 hramova i 18 manastira u kojima je bilo oko 10.000 sveštenika.
Boljševici su došli do takvog svetogrđa da su u crkvi Rođenja Bogorodice u Moskvi, u kojoj su sahranjeni junaci Kulikovske bitke, monasi Peresvet i Osljaba, napravili kompresorsku stanicu fabrike „Dinamo”.


ODUZIMANJE CRKVENE IMOVINE


Od početka 1922. godine počela je nova etapa progona Crkve. Posle građanskog rata, nastupila je glad u Rusiji, i krenulo se u oduzimanje crkvenih dragocenosti, poput odeždi, putira, zlatnih krstova, radi navodne pomoći gladnima. Najaktivniji u tom poslu bio je Lav Trocki, koji je marta 1922. izvestio Lenjina:“Zaplena dragocenosti će biti obavljena otprilike do partijskog kongresa. Ako u Moskvi dobro prođe, u provinciji će se pitanje rešiti samo po sebi. Istovremeno se obavljaju pripremni radovi u Petrogradu. ...Glavni posao se do sada odvijao na zapleni iz zatvorenih manastira, muzeja, riznica i dr. U ovom smislu je plen izuzetno velik, a posao ni iz daleka još nije završen.“
Operacija zaplene crkvenih dragocenosti je do maja 1922. godine uglavnom okončana. Plen je bio stostruko veći od godišnjeg budžeta zemlje. Dragocenosti opljačkane iz hramova sovjetska vlada je slala u inostranstvo navodno radi kupovine pšenice za stanovništvo koje je gladovalo. Novac je, međutim, korišćen za učvršćenje boljševičke vlasti.


SKRNAVLJENJE MOŠTIJU


Početkom januara 1919. godine, u jeku građanskog rata, Lenjin izdaje nalog da se izvrši još jedan udar na Crkvu. Prvi put u istoriji pravoslavne Rusije vrši se čudovišno svetogrđe – u manastirima i hramovima se javno oduzimaju mošti svetaca.
Vođa revolucije se drznuo da oskrnavi mošti prepodobnog Sergija Radonješkog (1321–1391), osnivača i igumana Trojice-Sergijeve Lavre, koji je blagoslovio kneza Dimitrija Donskog pred bitku na Kulikovom polju 1380. godine. Lenjin je zahtevao da mu se daju fotografije, snimljene za vreme otvaranja ćivota. Bonč-Brujevič je pisao: „Lično sam mu pokazivao fotografije s filmske trake... i one su ga veoma zadovoljile.” Od 1. februara 1919. godine do 28. septembra 1920. godine izvršena su 63 skrnavljenja moštiju.


LAŽNI SUDOVI PROTIV ISTINE BOŽJE


Lenjin je žurio sa suđenjima najvišem kliru. Na njegovu inicijativu u maju 1922. godine Politbiro donosi odluku:
„Dati direktivu Moskovskom tribunalu:
1. Odmah tužiti Tihona.
2. Primeniti najvišu kaznu na popove.”
Po nalogu Lenjina 4. maja 1922. godine Patrijarh Tihon se poziva na sudsku odgovornost. S njim je postupano kao i s ostalim klirom. Beskonačna ispitivanja, pretnje, pritisci, prazna obećanja...
Do sredine 1922. godine u vezi sa zaplenom crkvenih dragocenosti održan je 231 sudski proces. Na optuženičkoj klupi se našlo 732 ljudi, od kojih su mnogi osuđeni na streljanje. 12. avgusta te godine u Petrogradu je streljan mitropolit Venijamin. U završnom govoru na sudu on je rekao: „Šta još mogu da vam kažem o sebi? Možda samo jedno... Ne znam šta kakvu ćete mi presudu doneti – život ili smrt, ali ma šta u njoj da objavite – s istim sveštenim trepetom ću podići oči ka nebu, prekrstiću se i reći: slava Tebi, Gospode Bože, za sve...”


KO JE POBEDIO?


Vlast boljševika bila je vreme neviđenih progona vere, koji su prevazišli čak i progone iz prvih vekova hrišćanstva. Ruska Pravoslavna Crkva se obogatila saborom novomučenika. Oni su podvrgavani hapšenju, zverski mučeni, davljeni u rupama prosečenim u ledu i bunarima, bacani u vatru, trovani, živi sahranjivani, gušeni u javnim nužnicima, testerisani, razapinjani na krstu, drali su im kožu s ruku i nogu...
Pa ipak, pobedili su oni, a ne boljševici. Godine 2000, u obnovljenom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, posle čijeg rušenja su komunisti bezuspešno pokušavali da podignu spomenik Trećoj internacionali, Ruska Crkva je kanonizovala preko hiljadu novomučenika i ispovednika postradalih za veru u doba komunizma, na čelu sa Carskom Porodicom. Bila je to najveća kanonizacija u istoriji Crkve od Istoka. Tako se ispunilo proroštvo jednog ruskog monaha, koji je Lenjinovim sledbenicima rekao:“Vi ćete pobediti, ali posle svih pobednika pobediće Hristos“.

Dr Vladimir Dimitrijević
Objavljeno u „Pečatu“ 11. novembra 2017.

Broj pregleda članaka
3312314

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 42 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА