trkulja porodica otmica detetaVLADIKA NIKOLAJ JE OVO PROREKAO

U svojoj pesmi „Nebeska Liturgija“ Sveti vladika Nikolaj proriče šta će biti sa Srbima kad otpadnu od Boga:“Još zaveza ruke u Srbina,/ da ne smije radit’ van kuluka;/ Niti sesti, niti hljeba jesti/ bez satanske gorde zapovesti;/ Niti svoju decu svojom zvati, /nit slobodno mislit’ ni disati.“ I to vreme je došlo. I na naše se oči zbiva. Devojčica od šest godina, Marija Trkulja, oduzeta je svojim roditeljima od strane Centra za socijalni rad, i roditelji ne mogu da je vide. Ovaj zastrašujući slučaj, koji još traje, pokazuje kuda ide Srbija pod vlašću EU integratora i kompanije, kojih bi se, kako reče Nikolaj, „marva zastidjela i veprovi divlji posramili“.(1)
Srbiju, negda pravoslavnu zemlju, čeka strava novog ropstva: porodica Trkulja je samo među prvima na udaru. Jer, ova  vlast je spremna da širom sveta prodaje našu decu.(2)


ŠVEDSKI STANDARDI OTIMANJA DECE


Vi, naravno, sanjate o „švedskom standardu“. Evo šta kaže Irina Bergset, Ruskinja kojoj su u Norveškoj oduzeli decu, i  koja je u svojoj Otadžbini pokrenula veliku borbu za zaštitu porodice, o tome kako se švedski standard primenjuje na decu:

“Nedavno sam dobila dokument – izveštaj od Šveđana. To je izveštaj o slučajevima oduzimanja dece u Švedskoj i susednim skandinavskim zemljama. Reč je o čudnoj pojavi. U tom izveštaju se govori da je u Švedskoj oduzeto trista hiljada dece od roditelja. To jest, reč je o celom pokolenju ukradenom od njihovih roditelja. Naučnici, kriminolozi, advokati, pravnici – ljudi sa tradicionalnim vrednostima koji još uvek pamte šta je porodica bila u Švedskoj – ne shvataju. Oni kažu da se događa nešto čudno. Događa se državni pogrom porodice.“(3)“Nedavno sam dobila dokument – izveštaj od Šveđana. To je izveštaj o slučajevima oduzimanja dece u Švedskoj i susednim skandinavskim zemljama. Reč je o čudnoj pojavi. U tom izveštaju se govori da je u Švedskoj oduzeto trista hiljada dece od roditelja. To jest, reč je o celom pokolenju ukradenom od njihovih roditelja. Naučnici, kriminolozi, advokati, pravnici – ljudi sa tradicionalnim vrednostima koji još uvek pamte šta je porodica bila u Švedskoj – ne shvataju. Oni kažu da se događa nešto čudno. Događa se državni pogrom porodice.“(3)
A kako je u Norveškoj, takođe jednoj od najbogatijih zemalja Evrope?


NORVEŠKA PROTIV MAJKI


Ruskinje u Norveškoj često završe život samoubistvom. Jer im oduzimaju decu. I to na najciničniji način. Opet Irina Bergset: „Govore vam: ”Ti ne praviš omlet po norveškom receptu. Ti teraš dete da pere ruke. Ti šepaš, ne možeš da sediš sa detetom u pesku. Znači – ti si loša majka, mi ti uzimamo dete!”.  Sistem zaštite dece u Norveškoj je zasnovan na pretpostavci krivice roditelja. Roditelj je svesno kriv. Na roditelje se izliva more laži. A sve počinje od proste tvrdnje: ”Vi hoćete da odete u Rusiju”. I vi ne možete to da opovrgnete jer imate rođake u Rusiji. Ili: ”Vi hoćete da ubijete svoje dete”. Zato što Rusi kad se naljute govore: ”Ubiću te!”
Vas neprestano stavljaju u situaciju da morate da se pravdate. I vi shvatate da je to nemoguće. Sami ne možete da zaustavite norvešku državnu mašineriju zasnovanu na basnoslovnim nagradama za advokate, saradnike socijalnih službi, sudije, psihologe, psihijatre, prijemne roditelje, specijaliste i ostale… Nagrade se daju za svakog uzetog plavookog mališana. Na žalost, vi nemate šanse da spasete svog sina ili ćerku od norveškog usvojiteljskog doma. Ja sam prošla sve instance norveških sudova. Sve je obuhvaćeno, svuda je korupcija. Deca su roba. I ne vraćaju ih nazad.
Sve materijale koje je ruska štampa objavljivala o mojoj deci je prevodio advokat Barnevarna i koristio ih u korist optužbi na sudu. ”Ona je luda, štiti svoje dete u štampi!” Na Zapadu ne postoji sloboda štampe po pitanju dece. Nemoguće je obratiti se društvu. Tamo postoji zakon o tajnosti podataka, koji se aktivno sada protura i u Rusiji.“(3)
To se nije desilo samo Irini Bergset.


SLUČAJ PRIKAZČIKOV


Andrej Prikazčikov se 2002. godine oženio državljankom Norveške, nakon nekoliko godina su dobili troje dece – Nikolaja, Sašu i Antona. Sve je bilo dobro do momenta kada je tokom fudbalskog meča u školi jedan od Andrejevih sinova povredio jednog norveškog dečaka u igri. Uprkos tome što su roditelji pokušali da srede situaciju, rukovodstvo škole je poslalo žalbu organizaciji „za zaštitu prava dece“ Barnevarn. Posle izvesnog vremena roditelji su dobili pismo da loše vaspitavaju decu i da im je potrebna pomoć. U pismu je navedeno da je dete „tokom igre sa mamom povredilo ruku“. Dvoje dece im je oduzeto, i stavljena su u starateljske porodice. Roditeljima je dozvoljeno da vide dečake po dva sata dvaput godišnje. (4)
Sve o čemu čitate je, u stvari, sistem. Što je u Švedskoj i Norveškoj, biće i u Srbiji. Jer to je ozbiljan, temeljno postavljen, sistem, prava zamka za čoveka.


U TOM LUDILU IMA METODE (ŠEKSPIR)


Naravno da ništa od ovoga nije slučajno. Reč je o globalističkom neototalitarizmu koji se nameće širom sveta. Unutrašnja kultura porodice može da postane kočnica za formiranje novog čovek globalizma, roba koji ropski radi a zatim bezumno troši. Savremena odrasla osoba u Novom poretku orijentisana je na ličnu realizaciju, na postizanje uspeha, napretka u karijeri, na sticanje zadovoljstva; ljudima ne ostaje mnogo vremena koje bi posvetili porodici i deci. Sve, međutim, zavisi od raspoloženja i težnji konkretnog čoveka. Uvek postoji pretnja da će se čovek, umorivši se od trke za lažnim sjajem igračaka za odrasle, koje nemaju nikakvog smisla, okrenuti istinskim vrednostima, među kojima su i porodica i deca. To treba sprečiti.
Država u službi globalizma porodicu rastura pričom o „porodičnom nasilju“. Nasilje se tumači kao svako spoljašnje ograničavanje individue. Onda se stvara lažna priča  da, ukoliko se individua asocijalno ponaša, to znači da je i sama bila žrtva patološkog ponašanja. Maloletničko nasilje pojavljuje se, tvrde globalistički propagandisti, kao posledica negativnog uticaja sredine, a agresivnost koju maloletnik ispoljava posledica je toga što je i sam bio izložen agresivnosti. Budući da je sredina iz koje čovek potiče porodica, onda izvore mladalačke i dečje asocijalnosti treba tražiti unutar porodice.
Evrounijatsko zakonodavstvo, koje nameću naši EU usrećitelji, u porodici vidi zonu potencijalne opasnosti. Porodica je teritorija koja je do sada bila skrivena od javnog posmatranja. Ova prirodna zatvorenost se ocenjuje kao pretnja opštoj harmoniji neototalitarnog društva. Uklanjanje pretnje mora da znači uvođenje spoljašnjeg nadzora nad porodicom. To se definiše kao sistem otkrivanja porodične nefunkcionalnosti u ranim stadijumima. U tom cilju, najpre se mora dobiti što je moguće više informacija o porodici. Svaka ustanova, čija se delatnost na bilo koji način povezuje s porodicom, orijentiše se na prikupljanje informacija. Treba da se prikupljaju ne samo realne činjenice, nego i da se u dobijenoj informaciji pronađu neki znakovi, pokazatelji nefunkcionalnosti, a oni će se zatim nesumnjivo tumačiti prema ključu koji je nepovoljan za porodicu. Posebno se koriste različiti testovi i ankete za decu, na osnovu kojih se formira mišljenje „objektivnih posmatrača”.


PORODICA POD NADZOROM


Smatra se krajnje poželjnim da se zakonski obezbedi sprovođenje neposredne provere unutarporodične situacije u svakoj porodici. Opunomoćenom licu se mora omogućiti da sprovede nadzor porodičnog života, da ponudi preporuke ili odluke za njegovu „optimizaciju” i da, u slučaju nespremnosti roditelja da prihvate ono što im se propisuje, izvede dete iz porodice. Ideal Novog svetskog poretka je hraniteljska – ugovorna, a ne rođena porodica. U biološkoj porodici, odnosi između roditelja i dece nisu formalizovani, a pristup kontrolnih organa ograničen je na neke neuobičajene situacije. U ugovornoj (hraniteljskoj) porodici, gde je dete smešteno na osnovu potpisanog sporazuma, svi odnosi su pravno regulisani, a prisustvo kontrolnih organa se od početka podrazumeva. Što veći bude broj dece koja su iz bioloških premeštena u ugovorne (hraniteljske) porodice, utoliko će „transparentniji“ postati porodični odnosi u celini. Biološkim porodicama će – ukoliko se već od njih ne može u potpunosti izbaviti – takođe biti nametnute ugovorne forme, na primer, sporazum između roditelja i kontrolnih organa (takozvani socijalni patronat), u kojem se utvrđuju parametri života deteta unutar porodice.


VRLI NOVI ČOVEK


Postojanje izgrađenog sistema nadzora nad porodicom, povezanog s kontrolom organa obrazovanja, dozvoljava neototalitarnim strukturama da u potpunosti upravljaju vaspitanjem omladine. Trebalo bi biti svestan da je briga o dobrobiti deteta samo povod, ali ne i cilj sistema. Cilj je da se obezbedi nesmetano formiranje novog čoveka, orijentisanog na „neohumanističke vrednosti“ (na moralnu i kulturnu autonomiju, slobodu „samoostvarenja“, usredsređenost na sopstvenu individualnost, seksualnu razuzdanost, itd).
U okvirima obrazovnog sistema, date vrednosti se ukorenjuju, a sistem nadzora sprečava pokušaje da se one blokiraju unutar porodice. U slučaju da porodica ne želi da se povinuje i da istrajava na poricanju neoliberalno – kapitalističkog sistema vrednosti, svuda totalitarno nametnutog (sve je novac, sve je ugovor, sve je sloboda individue) njoj se deca oduzimaju i bivaju smeštena u lojalniju porodicu. Primeri realne porodične nefunkcionalnosti, koji dopuštaju da se postavi teza o opasnosti porodične sfere kao one koja je skrivena od pažnje društva, vrše funkciju početnog impulsa koji pokreće rad čitavog mehanizma. Kroz plaćeničke medije incidenti se proglašavaju pravilom, a porodica, kako u svojim brošurama tvrdi Incest trauma centar, opasno mesto za život. Suština sistema novog antiporodičnog totalitarizma nije u rešavanju konkretnih slučajeva, nego u totalnom preuređenju celokupne sfere porodičnih odnosa.


POZIV ČITAOCU


Sada i ovde, svim silama, svom verom, svom nadom i svom ljubavlju za koju smo sposobni, ustanimo u odbranu porodice Trkulja i svih porodica Srbije. Nema izgovora, nema odstupanja! Svi smo mi porodica Trkulja! Obaveštavajmo javnost, šaljimo peticije, protestujmo kod narodnih poslanika iz našeg kraja bez obzira kojoj partiji pripadaju! Kačimo priču o otimanju dece na Internet, trudimo se da nam ne prođe dan da nismo učinili nešto za one koji su na udaru novog nacizma, maskiranog u priču o ljudskim pravima i EU integracijama! Ovaj tekst je poziv da se ne damo zlotvorima koji, tobož, brinu o nama i našoj deci, a prodaju nas i izručuju tuđinu! I sve to činimo mirno, nenasilno, koncentrisano, ne dozvoljavajući da nas ništarije u službi Novog svetskog satanizma provociraju kako bi nas prikazali kao ludake i nasilnike!
A Bog Koji je postao Dete i rekao da puste decu k Njemu, jer je takvih Carstvo Nebesko, Gospod Isus Hristos, biće sa nama! Kako reče Sveti vladika Nikolaj: “Budi hrabar i slobodan,/ reče Gospod Navinu./ Ja ću s tobom vojevati,/ samo drži Istinu.// To i sada Gospod zbori/ svakom pravom Srbinu:/ Ja sam s tobom, budi hrabar,/ i održi Istinu.“


dr Vladimir Dimitrijević
__________________________________________________________________________________
UPUTNICE (INTERNETU PRISTUPLJENO 18. NOVEMBRA 2017):
1.pravoslavnaporodica.org.srb/index.php/apokalipsa/1601-otimanje-dece-u-srbiji-porodicatrkulja;pravoslavnaporodica.org.srb/index.php/apokalipsa/1602-usaid-otima-decu-u-srbiji-porodica-trkulja; pravoslavnaporodica.org.srb/index.php/apokalipsa/1588-nakaradni-zakoni-razaraju-porodice-u-srbiji


2.www.blic.rs/vesti/drustvo/saznajemo-izraelci-ce-usvajati-malisane-iz-srbije/fj93sle

 

3. srpskaelita.rs/janjicari-novog-doba/

 

4.fakti.org/globotpor/quo-vadis-orbi/bergset-dolazak-u-norvesku-sa-detetom-postao-opasan

Broj pregleda članaka
3314014

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 204 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА