piter njuelVekovima je među Evropljanima za mušku seksualnu sklonost ka osobama istog pola korišćen izraz „pederastija“, koji je na grčkom značio „seksualna sklonost prema dečacima“. A onda je smišljen pojam „homoseksualac“, stvoren od dve reči koje znače „čovek“ i „pol“, tako da je iz vidnog polja nestalo izvorno značenje.

A to izvorno se, ipak, neprestano projavljuje u stvarnosti. Tako je i ovih dana, kada su engleski mediji objavili da je pravosnažno osuđen i u zatvor odveden Piter Njuel, jedan od ključnih ljudi UNICEF-a u stvaranju međunarodnih standarda za zaštitu tzv. „prava deteta“. Dotični je lišen slobode zato što je, u šezdesetim godinama svog „ljudskopravaškog“ života, nekoliko puta silovao trinaestogodišnjeg dečaka. Predstavnici UNICEF-a su, izjavama za britansku štampu, navodno, „šokirani“. A ne bi trebalo da budu, jer dotična gospoda ipak znaju šta stoji iza priče o „pravima deteta“.

PEDOFILI I „PRAVA DETETA“

Čuveni ruski analitički centar „Porodična politika“ je, u svom izveštaju o istoriji pokreta za zabranu fizičkog kažnjavanja dece, pokazao i dokazao da su pederasti (maskirani kao „pedofili“,“ljubitelji dece“) stajali na početku ovog poduhvata. Naime, od 1974. do 1982, u Velikoj Britaniji je LEGALNO delovalo pedofilsko udruženje „Razmena informacija o pedofiliji“(Paedophile Information Exchange, PIE), koje je započelo aktivnu borbu za pravo dece na seksualnu slobodu i oslobođenje od roditeljske kontrole, ne bi li olakšala svoj pristup maloletnicima. Kada je ova organizacija zabranjena, njihov posao je nastavio Piter Njuel, aktivista Nacionalnog saveta za građanske slobode kome je PIE, pre zabrane, pripadala.

Njuel je decenijama radio na tome da se, širom planete, zabrani svako, pa i najrazumnije, fizičko kažnjavanje dece, i da se deca oduzimaju od „nasilnih“ roditelja jer ih, između ostalih, čekaju „oni koji vole decu“ na Njuelov način. Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta i Parlamentarna skupština Saveta Evrope oslanjali su se na Njuelove analize prilikom donošenja zvaničnih dokumenata, kojima se danas ucenjuje čovečanstvo. Njuel je bio autor, koautor i član redakcijskih saveta zvaničnih publikacija UNESKO-a i UNICEF-a. Bio je i član saveta direktora uticajne međunarodne organizacije „Informativna mreža za prava deteta“(CRIN, Child Rights Information Network) sa kojom su sarađivale mnogobrojne organizacije za „zaštitu dece“ i vlasti u mnogim državama širom sveta. Godine 2007, Njuel je bio jedan od pisaca zvaničnog „Priručnika za ostvarivanje Konvencije o pravima deteta“, koji je izdao UNICEF, ali i saradnik poznate međunarodne organizacije «Save the Children».

UNICEF NA STRANI PEDOFILA

UNICEF i dalje ide Njuelovim stopama. Tako su, u novembru 2014, doneli dokument„Ukidanje diskriminacije dece i roditelja na osnovu njihove seksualne orijentacije i/ ili gendernog identiteta“. U tom dokumentu, UNICEF, između ostalog, daje svoje definicije pojma „seksualna orijentacija“ i „genderni identitet“, osuđuje zakone različitih zemalja koje „kriminalizuju“ homoseksualno ponašanje i propagandu homoseksualizma, traži izmenu društvenih normi, a izražava takođe i zvaničnu podršku zakonodavnom priznavanju istopolnih brakova, motivišući to brigom o pravima dece. Ovaj dokument je oštro osudila Patrijaršijska komisija za pitanja porodice, zaštite majčinstva i detinjstva Ruske Crkve. Između ostalog, ruski stručnjaci kažu:“Takvi postupci nanose štetu međunarodnoj zajednici i vode podrivanju moralne legitimnosti UNICEF-a i drugih ustanova OUN. Porodica se zasniva na braku između muškarca i žene i jedan od njenih najvažnijih ciljeva je rađanje i vaspitanje dece. Upravo zato je Univerzalna deklaracija o pravima čoveka i drugi najvažniji dokumenti međunarodnog prava nazivaju„prirodnom i osnovnom ćelijom društva“. Brak između muškarca i žene i na njima utemeljena prirodna porodica neophodni su da bi se produžavao ljudski rod i svaki narod, i bez njih su nemogući istinsko ljudsko dostojanstvo i sloboda. Pokušaj da se izmene definicije porodice ili braka, i da se u njih uključe istopolne zajednice, nanose tešku štetu društvu i narušavaju osnovna prava i dostojanstvo čovekovo. /…/ Dečji fond OUN mora da zna da se deca rađaju iz zajednice muškarca i žene, a ne iz istopolnih zajednica. Najveći dečji interes sastoji se u tome da se dete rodi i vaspitava u porodici u kojoj zna svoga oca i majku koji ga štite svojom ljubavlju i brigom. Davanje dece da ih vaspitavaju istopolni parovi je teško narušavanje prava i legitimnih dečjih interesa. Na taj način, pozivajući na legalizaciju istopolnih zajednica u vezi sa vaspitanjem dece, UNICEF, uprkos svom mandatu, ne pomaže zaštiti dečjih prava, nego njihovom suštinskom narušavanju.“

Pametnom dosta. Ali, globalisti već decenijama vode rat protiv pameti. Slučaj Njuel jasno govori o tome.

SEKSUALNI REVOLUCIONARI

Ugledni američki mislilac i javni delatnik, Stiven Baskervil, jasno nam kaže o čemu je reč. Reč je o revolucionarnoj politici seksualnosti koju sprovode globalisti:“Seksualna sloboda je neodvojiva od poli­tičkog radikalizma, jer je seksualna sloboda (kao što roditelj svakog adolescenta zna), sama po sebi, vid pobune i lako se poli­tizuje. Rušenje seksualnog uzdržavanja i „tabua” je samo po sebi cilj, jer se suprotstavlja konvencijama i autoritetu i tako obez­beđuje „moć”. „Tvoj abortus može biti čin pobune i osnaživanja”, izjavila je jedna feministkinja. „To je čin pomoću kog možete da potvrdite sebe... Ja se na­dam.... da ćete se uz pomoć abortusa povezati sa svim ženama. Po­ vezaćete ono što je najintimnije u vama sa onim veoma važnim u politici, i spoznaćete svoju moć.” Svakako, ne vide svi samoidentifikovani homoseksualci svoju seksualnost kroz izrazito politički smisao. Iako je i homoseksualnost vid političkog iskaza, lezbejstvo je očiglednije politizovano i za mnoge predstavlja lični aspekt feministič­ ke ideologije: „Feminizam je teorija, lezbejstvo je praksa”, reči su koje se pripisuju Ti-Grejs Atkinson. „Za mnoge današnje fe­ ministkinje, lezbejstvo je mnogo više od seksualne orijentacije... Ono je...’ideološko, političko i filozofsko sredstvo pomoću kog će se žene osloboditi heteroseksualne tiranije’.” Sredstva i ciljevi predstavljaju deo unutar skladne celine, u okviru koje se seksualne i političke pobude prepliću kao me­đusobno ojačani oblici pobune. To je rezultiralo otvorenim re­voltom zarad revolta – ili, kako su to revolucionari poput Trockog i Maoa nazivali, „permanentnom revolucijom”. J. Majkl Džons je pokazao kako su se seksualni radikalizam i politički radikalizam u prošlosti podudarali, uključujući najnasilnije prevrate poput Francuske i Ruske revolucije. „Ako seksualna revolucija nije sasvim sinonimna sa revolucijom u modernom smislu,” zapaža on, „ona svakako jeste sinhrona”. Fe­ministkinje su dugo bile blisko povezane sa boljševicima, a pre toga sa jakobincima. Slično tome, homoseksualci imaju dugogodi­šnju vezu sa fašizmom, uključujući i nacizam. „Gej muškarci su bili u središtu svakog velikog fašističkog pokreta... – uklju­čujući i ubijanje gejeva gasom unutar Trećeg rajha”, piše Johan Hari. „Mnogi vodeći elementi gej kulture – kult tela, veličanje snažnih, fetiš prema autoritativnim ličnostima i surovosti – čine močvaru u kojoj virus fašizma može da se širi.” Ukratko, seksualni radikalizam ne zahteva samo otvorenu seksualnu slobodu. Ova ideologija koristi seksualno oslobođenje da ohrabri pobunu adolescenata i nezadovoljstvo odraslih. Kao što vidimo na primeru ideologija prošlog veka, ovo je recept za autoritativnu vladu i odlučno, sistematsko gonjenje „ugnjeta­vača”. To je upravo ono čega smo svedoci i na verskom i na svetov­nom planu. /…/ Sve češće smo svedoci direktnog sukoba između seksualne slobode i verske slobode. U zapadnim demokratijama, skoro sva glavna ograničenja verske slobode danas potiču od proširenog seksualnog programa: – ulični propovednici bivaju hapšeni zbog izražavanja uverenja o seksualnom moralu; – službenici vlade i matičari gube svoja radna mesta uko­liko odbiju da ozvaniče istopolne brakove; – preduzetnici i stručnjaci bivaju tuženi i ostaju bez po­sla ukoliko odbiju da posluju protivno svojoj savesti; – katolička agencija za usvajanje je zatvorena zbog svojih verskih načela; – vatrogascima hrišćanske veroispovesti je naređeno da učestvuju u političkim demonstracijama koje se rugaju njihovoj veri, a policiji je naređeno da izloži političke simbole u po­licijskim stanicama;– kućno obrazovanje je utihnulo zahvaljujući školskim vlasti­ ma koje sprovode sve seksualizovaniji nastavni plan i program; – direktive Evropske unije dozvoljavaju da fizička lica budu novčano kažnjena zbog izražavanja svojih verskih i političkih uverenja o seksualnim pitanjima. Čak i Ujedinjene nacije prepoznaju pretnju. „Hrišćanstvo je... pod pritiskom svetovnog, posebno u Evropi”, kako ističe Ekonomsko-socijalni savet Ujedinjenih nacija. „Ovaj vid pred­rasuda o hrišćanstvu i verskim idejama, koje postoje i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, uglavnom se tiče pitanja povezanih sa seksom, brakom i porodicom, o kojima su katolička, muslimanska i pravoslavna crkva zauzele stav.”Ukoliko izra­žavanje moralnih uverenja sada predstavlja „diskriminaciju” protiv seksualnih radikala, onda nije netačno reći da seksual­na sloboda i verska sloboda sada stoje licem u lice, i čini se da kompromis nije moguć.“(http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_501_3/12%20Baskervil.pdf);https://www.youtube.com/watch?v=SEWi_DxXs8s)

Šta je, dakle, rekao Baskervil?

Da je „LGBT revolucija“ u ovom trenutku na vrhuncu svog besa u ratu protiv Čoveka i Čoveštva, kao i protiv svake tradicionalne religioznosti, koja se opire raznim vrstama izopačenosti. Oni se neće smiriti dok unište porodicu, i dok sve nas, koji želimo da živimo kako je Bog blagoslovio, ne sateraju u mišje rupe. Najnoviji slučaj profesora prava sa Univerziteta u Novom Sadu, Branislava Ristivojevića, o tome jasno govori.

SLUČAJ RISTIVOJEVIĆ

Profesor je nedavno tužen, pred Višim sudom u Novom Sadu, zbog teksta o nakaradnom zakonu protiv nasilja u porodici koji je prošle godine objavio na sajtu Nove srpske političke misli. Iza tužbe stoji poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti, kojoj je smetalo to što je Ristivojević ukazao na revolucionarno – feminističku „utemeljenost“ takvog zakona.(http://www.nspm.rs/kuda-ide-srbija/nasilje-u-porodici-i-nasilje-nad-porodicom.html)

U tekstu „Godina 1947“, Miša Đurković kaže: “Gospodin Ristivojević i ja pripadamo generaciji koja se u mladosti borila protiv komunizma i verovala da ćemo živeti u društvu liberalne demokratije, gde su sloboda govora i naučnog stvaralaštva garantovana prava. Vaspitani smo da je patriotizam vrednost i da je naša obaveza da najbolje i najpoštenije radimo svoj naučni i javni posao. Da kritikujemo ono što ne valja, bez straha da ćemo za to odgovarati, novčano, krivično ili na bilo koji drugi način. No, savremena društva, ponekad iz različitih razloga, bilo unutrašnjih ili spoljnih, skliznu u autoritarizam i ukinu slobodu govora i naučnog rada. Ako je srpsko društvo rešilo da ide u tom pravcu (možda je i to jedan od novih uslova za evropske integracije?), onda je red da nam se to na vreme objasni. Molim, dakle, ljude koji vode ovu državu da reše hoće li da prave liberalnu demokratiju u kojoj se poštuju ustavom garantovane slobode govora i naučnog rada, ili će ići u pravcu njihovog ukidanja koji svojim radom udarnički trasira gospođa poverenica.“( https://stanjestvari.com/2018/02/24/godina-1947/)

Ko je mogao da veruje da će posle verbalnog delikta, koji je uveden radi zaštite „imena i dela Josipa Broza Tita“, u Srbiji, tridesetak godina posle Brozove smrti, biti uveden „dženderistički“ verbalni delikt?

Ristivojevićeva krivica je, kako rekosmo, samo u tome što je naučnom analizom utvrdio da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, veoma razoran po porodične odnose, nespojiv sa drugim našim zakonima, zasnovanim na Ustavu, koji porodicu štite kao vrhovnu vrednost društva, pri čemu za takav antizakon odgovorna ideologija radikalnog feminizma. U svojim analizima, on je ukazao na problematične pojmove kakvi „mogući učinilac nasilja“ i „procena rizika od nasilja u porodici“ i ustanovio da je reč kvazikrivičnopravnim kategorijama, koje omogućuju policiji, treniranoj kod radikalnih feministkinja, da procenjuje ko će u budućnosti počiniti „porodični zločin“, i protiv njega „preventivno“ delovati, kao u filmu „Minority Report“.

ŠTA DA RADIMO?

Kako šta? Naravno, da se borimo. Mudro, odmereno, zakonskim sredstvima; ali i molitvom i hrišćanskim svedočenjem, jer ja zakon Božji iznad svih lažnih zakona globalističke bande koja pedofiliju hoće da pretvori u priču o pravima dece, i da njuške poput Njuela dovedu na vlast širom sveta.

Svi pod steg Pravde, Istine i Ljubavi, na kome piše sveto ime: PORODICA!

 

Na fotografiji u naslovu: Peter Njuel

Dr Vladimir Dimitrijević

Broj pregleda članaka
3317565

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 210 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА