JOŠ JEDAN ODGOVOR NA NASUŠNA PITANJA

pismo odgovor demanti 2Hristos Se rodi!


Poštovani gospodine Antiću,


Prvo da Vam zahvalim na rečima razumevanja za moj rad. (ovde http://borbazaveru.info/content/view/10276/1/)


Trudim se, često neuspešno, da svoju borbu za hrišćanske vrednosti usmerim ka službi Bogu i bližnjem, i stvarno sam otvoren za svaku vrstu razmene mišljenja. A kako hrišćanin sme drugačije? Pažljivo sam pročitao Vaše pismo, i imam razumevanja za stav da mnoge stvari koje se sada dešavaju nekad nisu postojale – pre svega, mediji, i iznad svega – Internet spojen sa mobilnim telefonima. Ono što nam je ostalo od Svetih Otaca je stoti kanon Šestog vaseljenskog sabora, koji zabranjuje slikanje pornografije na daskama. A gde smo mi sad?

 

Ipak, borba protiv pomisli mora se i danas voditi, uz izbegavanje dodira sa pornografskim materijalom bilo koje vrste. Jedan od najvažnijih podviga pravoslavnog hrišćanina je svakodnevna molitvena borba protiv demonskih predloga i nagovora koji se, u vidu maštarija i pomisli, javljaju da bi ga odvratili s puta Istine. Sveti Oci su savetovali duhovnu pažnju i sabranost u odbijanju nečistih pomisli. Onaj ko im se prepušta, lako gubi tle pod nogama i u stanju je da pređe na Bogu mrska dela.Ipak, borba protiv pomisli mora se i danas voditi, uz izbegavanje dodira sa pornografskim materijalom bilo koje vrste. Jedan od najvažnijih podviga pravoslavnog hrišćanina je svakodnevna molitvena borba protiv demonskih predloga i nagovora koji se, u vidu maštarija i pomisli, javljaju da bi ga odvratili s puta Istine. Sveti Oci su savetovali duhovnu pažnju i sabranost u odbijanju nečistih pomisli. Onaj ko im se prepušta, lako gubi tle pod nogama i u stanju je da pređe na Bogu mrska dela.


Francuski romanopisac Balzak o sili maštarija govorio je: "Postoji takav splet misli koji za manje no dlan o dlan od zdravog čoveka može da načini leš... Ko bi opisao onu čisto telesnu iznemoglost u koju tonemo preterujući sanjanjem uživanja?" Po njemu, i samo telo može biti razoreno "zloupotrebom mišljenja".


Naravno, među najopasnije spadaju razvratne maštarije, kojima se neko naslađuje i prima ih kao svoju svakodnevicu, uopšte se ne boreći protiv njeh. Gospod je upozorio da gledati ženu sa pohotom znači grešiti sa njom u srcu. A srce, taj izvor života, zamućeno nepristojnim željama, čoveka koji ga ne umiva Bogom otuđuje od spasenja i čini nesposobnim za normalnu, Bogom blagoslovenu, bračnu ljubav. Opisujući svog junaka Luja Lambera, Balzak veli da je to "stogodišnjak od dvadeset pet godina, već star od misli i istrošen vekovima razmišljanja". Naravno, zamarajuće i razorne misli nikada nesu svetle i  čiste, nego požude, slastoljubive čežnje za onim što se ne da posedovati. Koliko li je ovih starkelja među nama? Koliko li mladih samo nosi ljušturu mladosti, a njene sile, čednosti, su se odrekli?


Moć utisaka koje u dušu primamo veoma je velika i to treba imati u vidu ako se podvizavamo za čistotu. Treba izbegavati sablaznive susrete i razgovore koji umu daju "hranu" da kasnije, u saradnji sa zlim dusima, u nama izaziva zbunjujuće predstave i fantazije.


Blaženi Jeronim je, kao starac, izmožden postom i uzdržanjem, dobijao napade bludne strasti u samoći Vitlejemske pustinje: spopadale su ga uspomene na žene i devojke koje je kao mladić upoznao u Rimu, iako u doba upoznavanja s njima neji osećao pohotu. To je dokaz da je izreka Svetog avve Apolosa u potpunosgi tačna: "Nijedan čovek ne sme da daje snage dvema pomislima - preljubništvu i osuđivanju bližnjega: o njima on ne treba ni da govori, ni da ih zamšplja u svome srcu. Ako se od njih oslobodi,  steći će spokojstvo i veliku korist".


Kada je mladi monah upitao iskusnog starca kako da se bori s bludnom strašću, ovaj ga je podsetio da majke, odbijajući bebu od sise, mažu svoju dojku ljutim lukom. Tako i mi, ako hoćemo da se spasemo ove pomisli, koristimo ljuti luk - pamćenje smrtnog časa i muka koje nas čekaju ako se oskrnavimo. Drugome pak drugi neki starac reče: "Ako demoni u tebe seju pomisli, ne predaj im se, jer je njima svojstveno da stalno navode na sablazan. I mada nikad ne prestaju, ne mogu da te prinude (na greh, nap. prev.): tvoja je volja hoćeš li da slušaš ili ne". Preporučio mu je da vapi: "Sine Božji, pomiluj me!" Makar u početku ni ne osećao silu molitvenih reči, neka ne odstupa od vapijanja Bogu - demoni te reči slušaju i, u strahu od Hristovog imena, beže.


Čovek nikada ne sme da dozvoli da ga bludne pomisli u potpunosti smute i pokolebaju, dovodeći ga do očajanja. Cilj zlog duha i jeste u tome: da hrišćanina dovede do očajanja i da on, po svom neiskustvu, pomisli da mu nema spasenja. Držeći se Hrista, zamke lukavoga možemo prezreti.
Sveti Kiril Aleksandrijski bodri borce za čistotu: "Ako nemaš (takve) pomisli, ti si beznadežan - jer, ako nemaš pomisli, imaš dela (bluda, nap. prev.). To znači: ko se s grehom ne bori u umu, i ne protivi mu se, čini ga telesno, a ko čšš takva dela, po bezosećajnosti svojoj, ne smućuje se pomislima". Najbolji pak, lek, po Ocima, jeste otkrivanje svojih grehovnih pomisli na ispovesti i dobijanje saveta od duhovnika. Posle pokajanja i ispovesti đavo gubi silu upliva na našu dušu i odstupa.


Sveti Jovan Kronštatski je podsećao: “Svi udovi ljudskoga tela, kao i ostalih živih stvorenja, načinjeni su po razumu i volji sveblagag, premudrog, prečistoga Umetnika Gospoda Boga - dobropotrebni su i sveti, čisti, ne daju povoda za sablazan, neophodni su za bitije i dobrobitije ljudi i životinja, a takođe i radi njihovog ukrasa i veličanstvenosti. Sve je veoma dobro, što je stvorio Gospod.


Evo pred očima - slika sa nagim, najlepšim ženama u najizazovnijim položajima. (Ne čudite se što o tome govorim. Slike, statue, novine i neki časopisi svojim ilustracijama na to navode). Strasno telo se uznemirava, razdražuje se sladostrašćem, raspaljuje se pohotom.
 A duhovna mudrost govori: što se, glupače, uznemiravaš? Umiri se: slavi Tvorca gledajući tu čudesnu krasotu, tu divnu skulpturu ljudskoga tela. Jer se upravo tu projavila premudrost, blagost, krasota, veličanstvo Umetnika - Tvorca, Koji je takvo telo sazdao kao sveto, čisto, dobropotrebno, nesablaznivo, netruležno - ne sablaznivanja radi, nego radi čistoga, pravednog, časnog korišćenja, i radi slavljenja Tvorca.


Jer je telo žene - model umetnika, pripremljen radi tebe, čoveče, da bi po tom umetničkom, premudrom, prekrasnom obrascu tebe sazdalo, dok se ti, u suštini, sablažnjavaš svojim sopstvenim telom: jer u takvom telu, kao u umetničkom ateljeu, izliva se tvoje telo, muškarca ili žene. Kad sam to sebi rekao - svaka je pohota iščezla. Uspokojio sam se i već se nimalo nisam sablaznivao telom žene, nego sam slavio Gospoda, koji je sve premudro stvorio.“


I u današnje vreme postoje duhovnici koji se bave našim iskušenjima, i nude pravoslavne odgovore (O tome više na sajtu „Pravoslavni odgovor“ - http://www.pravoslavni-odgovor.com/Svet_oko_nas/svet_oko_nas.htm )


Neka Vas Bog čuva.  Srdačno, u Hristu,


Dr Vladimir Dimitrijević

Broj pregleda članaka
3312355

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 101 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА