knjiga duet bosa obuka radenko curcic cacak 2020 godine

U ranijem tekstu: "Značaj muzike za ljudsku dušu - o jednom dvopevu iz srca Srbije - povodom knjige „Duet“ Radenka Ćurčića", opisana je knjiga. 

Knjigu možete preuzeti klikom na sliku korica knjige.

 Sadržaj:

 

Dolinom Zapadne Morave ... 7
Ježevica ... 9
Detinjstvo i školovanje ... 11
Poznanstvo sa Bosom ... 14
Obrada narodnih pesama ... 18
Povratak u rodni kraj... 20
Saradnja sa članovima ansambla „Raspevana Šumadija“ ... 23
Početak afirmacije dueta Ovuka – Bogićević ... 25
Odnos vlasti prema narodnoj muzici ... 27
Očekivanja i protežiranje ... 32
Neočekivani uspeh ... 33
Pomodarstvo i kritika ... 37
Produkcije gramofonskih ploča – razlike i sličnosti ... 41
Profesionalci i amateri ... 46
Kreativnost na delu ... 49
Nesporazum i posledice ... 51
Uticaj Bogićevićevog stvaralaštva na ostale muzičare ... 55
Nekontrolisana ekspanzija novokomponovane muzike ... 61
Intervju ... 68
Sličnosti i razlike ... 73
Muzika u službi ideologije ... 78
Pojava novih muzičkih žanrova ... 82
„Slučaj Radio Šabac“ ... 84
Drug Salih Nuši i srpska narodna muzika ... 87
Karnevalska muzika i njen promoter ... 89
Smej se smej, uvek se smej ... 97
Nastanak i afirmacija ansambla „Slatki greh“ ... 102
Dominacija orijentalnih ritmova ... 106
Odbrana i poslednji dani ... 108
Novi početak ili kako smo okrenuli ploču ... 114
Mi smo s vama do kraja sveta ... 118
Bosa Ovuka i Radomir Bogićević ... 122
Pesme (tekst i melodija) Radomira Bogićevića ... 132
Pogovor ... 137
O JEDNOM DVOPEVU IZ SRCA SRBIJE/ POVODOM KNjIGE
„DUET“ RADENKA ĆURČIĆA ... 141

------------------------------------------------------

Izdavač „Alfa papir” d.o.o.Slatina
Za izdavača Radenko Ćurčić
Lektor i korektor Slobodan Nikolić
Grafičko oblikovanje Svetlana Džida
Fotografija na naslovnoj strani 
Manastir Ježevica
Štampa„Riža” - Kraljevo
Tiraž300 primeraka

ISBN 978-86-81054-02-4ISBN 978-86-81054-02-4a) Bogićević, Radomir (1935-2012) b) Ovuka, Bosa (1937-2002)COBISS.SR-ID 12885001