Владимир Димитријевић у Трнави

 
Eto, sad je Boško Obradović, u plaćenom oglasu, i na Vučićevim medijima, postao „američki čovek“. Jer, tvrde propagatori ove „genijalne“ ideje, profesorka dr Jasmina Vujić je „američka žena“, a ona je u Političkom savetu Dveri, pa je, samim tim, i Boško Obradović „američki čovek“.
 
Zanimljivo je da tu „činjenicu“ iz plaćenog oglasa nisu uočili ni akademik Kosta Čavoški, najveći pravnik koga Srbija ima i borac protiv haških laži, ni profesor dr Milo Lompar, autor „Duha samoporicanja“, ni profesor dr Ljubomir Protić, legenda borbe za obrazovanje na „nesoroševskim“ osnovama, ni dr Srđa Trifković, geopolitičar svetskog glasa i razobličitelj  engleskih prevara u našoj istoriji, ni Milorad Crnjanin, veliko ime patriotskog novinarstva, ni ovejani rusofil docent dr Zoran Čvorović, zatočnik srbske kosovske pravde, ni dr Slobodan Janković,  koji je budućnost naše nauke o međunarodnim odnosima,  ni dr Zorica Kuburović, ugledna srbska književnica, ni Miloslav Samardžić, urednik kragujevačkih „Pogleda“ i svedok istine o đeneralu Draži, ni Miroslav Krstić, privrednik. Oni su takođe članovi Političkog saveta Dveri. Da li to znači da su oni „američki ljudi“? Ili je to profesor dr Miladin Ševarlić, nestranački kandidat na listi Dveri – DSS, borac protiv GMO-a? Ili je to pukovnik Ljubinko Đurković, ratni komandant Košara 1999. godine, takođe nestranački kandidat na listi Dveri? Ili profesor dr Ivan Dojčinović, fizičar, član Predsedništva Dveri? Eto, ni ja, Vladimir Dimitrijević, nisam  uočio da je Obradović „američki čovek.“ Možda sam, i ne znajući to, postao „američki čovek“, jer ni po čemu ne vidim da je Boško Obradović „američki čovek“.
 
Po plodovima se drvo poznaje
 
Evanđeljski kriterijum za nečiju delatnost je – po plodovima ćete ih poznati. Koji su to amerikanofilni i antisrbski plodovi Dveri od 1999. naovamo?

Šta je u njihovom programu utemeljeno na američkim planovima za Srbiju? Nećemo zalaziti u programsko opredeljenje za najbliže odnose sa Rusijom, napuštanje pregovora sa EU i odlučno protivljenje NATO paktu. Pozabavimo se samo jednim segmentom programa Dveri – brigom o porodici. Šta je tu „američko“?

 

Da li je to naše buduće Ministarstvo za brigu o porodici i Nacionalni savet za populacionu politiku? Nacionalna strategija populacionog razvoja? Zakon o zaštiti prezaduženih porodica, koji će onemogućiti oduzimanje porodičnog doma?

 

Podsticaj za porodice koje hoće da se vrate na selo  od 10.000 evra bespovratno, kao i dodeljivanje obradivog zemljišta na korišćenje? Možda je to majčinski kapital za porodice sa više dece – besplatna zemlja i državna pomoć za izgradnju kuće?

 

Ili zaštita  prava roditelja da slobodno odlučuju o obrazovanju i vaspitanju svoje dece? Da li su Amerikanci naložili Obradoviću da predizborno obeća krivično gonjenje svih poslodavaca koji vrše diskriminaciju žena pri zapošljavanju na osnovu bračnog statusa i u zavisnosti od broja postojeće ili planirane dece?

 

Možda CIA smatra da u Srbiji za svaku nezaposlenu majku koja je rodila troje i više dece sleduje nacionalna penzija, pri čemu će materinstvo imati status zanimanja? Da li NSA nalaže Dverima koje vodi Obradović da glupim Srbima i ostalim građanima ove zemlje obećaju povećanje dečijeg dodatka, ukidanje poreza na dečije potrepštine, uvećanje nadoknade za porodiljsko odsustvo i materinskog dodatka, uvođenje fleksibilnog radnog vremena za majke sa više dece?

 

Da li američki vlastodršci, glavni propagatori „LGBT prava“ u svetu, kao jedan od prioriteta politike u Srbiji postavljaju podizanje svesti o značaju porodice, majčinstva, očinstva, detinjstva, trudnoće i lepote deteta u majčinom stomaku?

 

Ili rešavanje egzistencijalnih problema sa kojima se suočavaju samohrane porodice – porodice u kojima nijedan član nije zaposlen? Obama li je naložio Obradoviću da preti zabranom nametanja homoseksualizma maloletnim licima i borbom protiv antiporodičnih ideologija?

 

A ko stoji iza ovog obećanja Dveri: “U sredstvima masovnog informisanja pokrenućemo kampanju upoznavanja stanovništva sa životom deteta u prenatalnom periodu, kao i sa posledicama abortusa po život i zdravlje nerođene dece, majki, očeva i porodice u celini. Besplatna gerontološka i volonterska omladinska služba na terenu brinuće za vaše najstarije članove porodice, posebno staračka i samačka domaćinstva“? Da nisu Keri & Bajden?

 

Kad čovek čita plaćene oglase koji se bave Boškom Obradovićem i Dverima, trebalo bi da pita svoju svest i savest – ima li na Internetu drugih izvora informacija o Obradoviću i Dverima umesto plaćenih oglasa, inače sasvim legitimnih u predizbornoj kampanji i na domaćoj političkoj sceni?

 

tgj5rPa ako mu svest i savest kažu da su plaćeni oglasi najbolji izvor informacija o Obradoviću kao „američkom čoveku“, neka im veruje. A ako mu kažu drugačije, neka se potrudi da ne izgubi iz vida celinu priče.

 

Umesto zaključka

 

Kome je dosta Klovna Zvanog Đulijani – Stros Kan – Šeik – Kurc – Guzenbauer – Toni Bler – „diliveri junit“- Finansijski Genije Krstić – Beograd Na Vodi – Fabrika Čipova – Dualno Obrazovanje – I Svako Neka Doda Klovnovu Laž Koje Se Seća, kome je muka od Klovnove Rialiti Srbije – taj, opet, ima za koga da glasa, samo ako ozbiljno pročita predizborni program koalicije Dveri – DSS i shvati da je taj program više nego ozbiljan. Jer je sadržajan, ostvarljiv, ispunjen trezvenom nadom.

 

Put koalicije Dveri – DSS je carski put između NATO Klovna Maskiranog U Premijera Srbije & Njegove Šarolike Družine i Žutih „EU Nema Alternativu“ Upropastitelja. To je put stabilnosti i normalnosti.

 

Na plakatu za kampanju, Sanda Rašković–Ivić i Boško Obradović izgledaju kao pristojni, trezveni, normalni ljudi. Program koalicije koju predstavljaju je pristojan, trezven, normalan program.

 

A sve to skupa je #sreća za Srbiju