srbi krivi za sve

Priređivač ovog džepnog rečnika hteo je da piše dugo, i mnogo, o SRBOFOBIJI - kao pravoslavo-fobiji, kao fobiji od Drugog i Drugačijeg, kao kainovskoj svesti o vrednosti Srba, kao bekstvu u konvertitsku mržnju prema sebi nekadašnjem, itd, itsl.

Ali, dovoljno je setiti se Njegoša:

Što na vjeru pravu ne pohuli,
što se ne hće u lance vezati,
to se zbježa u ove planine,
da ginemo i krv proljevamo,
da junački amanet čuvamo
-divno ime i svetu svobodu.

 

I, naravno, Jovana Jovanovića Zmaja:

Mučili nas - učili nas da budemo sve,
samo sinci srpske majke,
samo Srbi ne...
Al' drugujuć s vukom lisom
lav je ost'o lav
još nas ima što pevamo
-ja sam Srbin sav.

Izjave srbofoba poređane su (na nečiju žalost), AZBUČNIM redom njihovih prezimena ili naziva publikacija.Ostalo prepuštam čitaocu.

Na poklon: KOMPLETNA KNJIGA u E-formi

 

Korišćena literatura:

 

1. Mirjana Radojičić: Ex - jugoslovenski slučaj i
borba za njegovu interpretaciju - primer NVO Srbije,
Sociološki pregled, 2/2008.
2. B. Aleksić: Crveno- Crna Gora, Omladinski
intelektualni centar, Nikšić 2002.
3. Z. Petrović Piroćanac: Izbrisati srpski virus,
Jugoistok, beograd 1999.
4. I. Petrović - D. Petrović: Demokratija i nacija,
Hrišćanska misao, 2006.
5. Jovan Bošković: NDH - Drugi put /Lux croatie
Naš dom, L' Age d' Homme, 1999.
6. Jovan Bošković: Srpske sluge Hrvatske / Servi
Croatie, Naš dom, L' Age d' Homme, Beograd, 1999.
7. Vladimir Ribić: Podeljena nacija, Srpski
genealoški centar, Beograd, 2005.
8. Zoran Avramović: Rodomrsci, Kultura polisa -
Grafomarketing, Novi sad, 2009.
9. Takvi smi mi Srbi / Sve srpske snage i slabosti
prir. Slobodan Ivošević, autorsko izdanje, Novi Sad,
2002.
10. Slobodan Antonić: Kulturni rat u Srbiji,
Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
11. Milan Brdar, Slobodan Radović: Semiotika
antisrpske propagande, NSPM1-4, 2006.
12. Jovo Bakić: Stereotipi o Srbima u javnosti
pojedinih zapadnih nacija, NSPM (12/1999.)
13. Dr Rastislav V. Petrović: Crnogorske ustaše,
Autor - agent, Beograd, 2005.
14. Dr Marko S. Marković: Na razvalinama Juto-
pije, Legenda, Čačak, 2007.
15. Nikola Milošević: Politički spomenar (od
Broza do DOS-a), Beograd, 2006.

---------------

Vladimir Dimitrijević: Mala knjiga velike mržnje /
Rečnik srbofobije

Izdavač: IK Lio, Gornji Milanovac
ISBN 978-86-83697-88-5

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)