lgbt sodomija ministar sinod cuti

Hoćemo li dići glas u odbranu dece?

Godine 2002, u kampovima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete na čelu sa Gašom Kneževićem, u okviru tobožnje kampanje za borbu protiv SIDE, koju je vodio JAZAS, bilo je nekoliko sramnih seksualnih skandala. SA Sinod SPC, na čelu sa blaženopočivšim patrijarhom Pavlom, odmah je reagovao saopštenjem:

„Na svom redovnom zasedanju, 30. avgusta 2002. godine, Sveti arhijerejski sinod u sklopu teme crkvene prosvete i veronauke u školama, obratio je posebnu pažnju na bestidne skandale o kojima piše štampa, koji su se događali u omladinskim letnjim kampovima Ministarstva prosvete i sporta Vlade Srbije (Sremska Mitrovica, Mitrovac na Tari, Divčibare i drugi). Očevidno, pod vidom moderne edukacije i razvijanja "nove svesti" kod srednjoškolaca, sprovodi se u edukatorskim radionicama perfidno pranje mozga dece a njihovo druženje i komunikacija pokušava da se svede na nivo biološke beslovesnosti, kroz ubijanje stida u detinjoj duši i uništavanje svakog moralnog čula i osećanja.

Poznato je da su se, do sada tim razvraćanjem i skrnavljenjem ljudske duše u Evropi i šire u svetu bavile samo satanističke sekte kroulijevaca i dr. Majmunska bestidnost kao mera ljudskog zajedništva i komunikacije predstavlja nešto od čega se čovek oslobađa i protiv čega se borio kao kulturno i civilizovano biće kroz svu svoju slovesnu istoriju. To je ono što čoveka i čini slovesnim i razumnim bićem, istinski prosvećenim. Međutim, u naše vreme, nažalost, dolazi do sklapanja braka izmeću postkomunističkog ateizma i zapadnog kapitalističkog hedonizma. Iz takvog čudovišnog braka već počinju da se rađaju monstrumi i nakaze kakve čovečanstvo ne pamti u svojoj istoriji, a sve pod prividom "nove svesti", "novog čoveka", "novog poretka", "nove zajednice". Pitamo se: da li su naši novi prosvetari i prosvetitelji Srbije svesni te i takve opasnosti koja stoji pred savremenim čovekom i čovečanstvom? Ili možda neki od njih i žele da tim i takvim bespućem upute mlada pokolenja? Nije valjda moguće da je to i bio dublji razlog otpora uvođenju veronauke u škole i nametanja na mesto nje ili paralelno sa njom tzv. građanskog vaspitanja! Jer jasno je da dokle god bude bilo veronauke majmunska bestidnost i satanistička amoralnost ne mogu zagospodariti ljudskom samosvešću i postati mera čovečnosti i ljudskog dostojanstva.

Svesni duboke istine velikog Tarkovskog izražene u njegovom životnom stavu i opitu da će stid sačuvati i spasti svet, osećamo za svoju obavezu pred Bogom, narodom i istorijom da pozovemo odgovorne za vaspitanje mladih, prosvetne radnike na čelu sa ministrom prosvete i sporta, kao i na prvom mestu dečije roditelje, da ne dozvole da bilo ko i u ime bilo čega bude ili postane razvratitelj čedne detinje duše a time i grobar slovesnog dostojanstva srpskog naroda.

Navedeni slučajevi u letnjim kampovima ministarstva prosvete i sporta u Sremskoj Mitrovici i Mitrovcu na Tari, predstavljaju znak za uzbunu za svakog kome je stalo do zdravlja duševnog, moralnog i telesnog naše omladine i do budućnosti svog naroda. Ministri i vaspitači koji potkopavaju duhovne i moralne vrednosti svog naroda a time i opšteljudske moralne vrednosti, gaseći u mladim pokolenjima svetlost bogopoznanja i večnog čovekovog prizvanja - ne samo da ne zaslužuju to časno ime nego i gube pravo da ga dalje nose.“

Sada, međutim, kad ministar prosvete Miladin Šarčević nameće propagandu sodomije u vrtićima i osnovnim i srednjim školama, SA Sinod SPC ĆUTI. Zašto ćuti? Zar ne treba da pozove sve roditelje i sav narod na ustanak protiv Sodome i Gomore u školama? Zar nije jasno našem duhovnom vođstvu da ćemo, ako ne odbranimo dečju čednost i čistotu, biti zbrisani sa lica zemlje? Zar se ne sećaju da je Sveti Pajsije Atonski rekao da posledice ličnog greha padaju na grešnika, ali ako greh ozakoni država, kazne padaju na ceo narod? Šta je sa grdnim parama koje SPC ima od imovine što joj je vraćena? Zar nema para da se, bar u milion primeraka, štampa knjižica koja bi svima objasnila kuda nas politika razvraćanja dece vodi?

Znam da postavljam uzaludna pitanja, i da je odgovor jasan: vrh SPC se zadovoljio „dobrim odnosima“ sa državnim vrhom, i dosta im je što se toleriše veronauka u školama. Nikom nije jasno kako će deca podneti šizofreniju – da slušaju reč Božju i da ih uče kako dečaci treba da imaju seks sa dečacima i devojčice sa devojčicama.

Udar na decu je novo raspinjanje Hrista, Boga dece. To nam neće biti oprošteno. O tome vredi misliti u noći između Velikog četvrtka i Velikog petka, kada je Juda izdao Hrista. Ne daj Bože i Sveti Savo da postanemo nove Jude! Spasi nas, Gospode, od naše nebrige i neljubavi!

dr Vladimir Dimitrijević