humana imunizacija ili vakcinizam milan roganovic vladimir dimitrijevicДа ли је здравље право или обавеза

Зборник приредили: Примаријус др Милан Рогановић и др Владимир Димитријевић

Да се унапред разумемо: ово није књига против вакцинисања. Такође, у њој нико не каже шта да се ради: хоће ли се неко вакцинисати или неће, зависи само од њега.

Вакцине су цивилизацијска тековина, ако су засноване на поузданим методама израде и ако је њихова примена утемељена на поверењу грађана. Али, данас се, између осталог, нуде вакцине против короне које нису довољно истражене и у које грађани немају довољно поверења. Ни код нас, ни у свету.

Ово је књига која поставља питање права на избор између хумане имунизације и насилног шприцања у доба коронократије која најављује тзв. „велики ресет“. О чему је реч?

 Да ли сте знали да су, после Другог светског рата, Југословенску децу од безазлелног гљивичног обољења, званог косопасица, лечили радиоактивним зрачењем, због чега је огроман број те деце касније, кад су одрасли, добио туморе и умро пре времена? Не верујете? Ко не верује – нека чита како је микоза главе „лечена“ радијацијом: „Након Другог светског рата у Југославији је, због немаштине и лоших хигијенских услова – нарочито у колективним смештајима и руралним пределима – од микозе оболео велики број деце. Влада је именовала посебан одбор, који је на састанку у Загребу 1949. прогласио епидемију и започео активности на лечењу оболелих. Претпоставља се да је у овом периоду после рата, а до почетка организоване кампање сузбијања косопасице на овај начин лечено око 20.000 људи. Већ 1950. масовна кампања је настављена уз помоћ Уницефа, који је обезбедио финансијска средства, опрему и логистику за кампању вођену све до проналаска “гризеофулвина” 1959. године./.../ Мали пацијенти су често невољно и уз плач одвајани од породице и одвожени у специјализоване болнице, којих је у Србији било пет – у Београду, Нишу, Шапцу, Новом Пазару и Пећи./.../

 

Преузми књигу (Download  PDF 1,8MB)


CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
614.47(082)
316.64:614.47(082)
ХУМАНА имунизација или вакцинацизам : да ли је здравље право или обавеза / зборник приредили Милан
Рогановић, Владимир Димитријевић. - Чачак :
В. Димитријевић, 2021 (Београд : Добротољубље). - 148 стр. ; 20 cm
Тираж 100. - Библиографске референце уз радове. - Библиографија уз већину радова.
ISBN 978-86-900924-4-4
а) Вакцинација -- Зборници
COBISS.SR-ID 44261385