knjiga duet bosa obuka radenko curcic cacak 2020 godineУ ранијем тексту: "", описана је књига. 

Књигу можете преузети кликом на слику корица књиге.

 Садржај:

 

Долином Западне Мораве ... 7
Јежевица ... 9
Детињство и школовање ... 11
Познанство са Босом ... 14
Обрада народних песама ... 18
Повратак у родни крај... 20
Сарадња са члановима ансамбла „Распевана Шумадија“ ... 23
Почетак афирмације дуета Овука – Богићевић ... 25
Однос власти према народној музици ... 27
Очекивања и протежирање ... 32
Неочекивани успех ... 33
Помодарство и критика ... 37
Продукције грамофонских плоча – разлике и сличности ... 41
Професионалци и аматери ... 46
Креативност на делу ... 49
Неспоразум и последице ... 51
Утицај Богићевићевог стваралаштва на остале музичаре ... 55
Неконтролисана експанзија новокомпоноване музике ... 61
Интервју ... 68
Сличности и разлике ... 73
Музика у служби идеологије ... 78
Појава нових музичких жанрова ... 82
„Случај Радио Шабац“ ... 84
Друг Салих Нуши и српска народна музика ... 87
Карневалска музика и њен промотер ... 89
Смеј се смеј, увек се смеј ... 97
Настанак и афирмација ансамбла „Слатки грех“ ... 102
Доминација оријенталних ритмова ... 106
Одбрана и последњи дани ... 108
Нови почетак или како смо окренули плочу ... 114
Ми смо с вама до краја света ... 118
Боса Овука и Радомир Богићевић ... 122
Песме (текст и мелодија) Радомира Богићевића ... 132
Поговор ... 137
О ЈЕДНОМ ДВОПЕВУ ИЗ СРЦА СРБИЈЕ/ ПОВОДОМ КЊИГЕ
„ДУЕТ“ РАДЕНКА ЋУРЧИЋА ... 141

------------------------------------------------------

Издавач „Алфа папир” д.о.о.Слатина
За издавача Раденко Ћурчић
Лектор и коректор Слободан Николић
Графичко обликовање Светлана Џида
Фотографија на насловној страни
Манастир Јежевица
Штампа„Рижа” - Краљево
Тираж300 примерака

ISBN 978-86-81054-02-4ISBN 978-86-81054-02-4а) Богићевић, Радомир (1935-2012) б) Овука, Боса (1937-2002)COBISS.SR-ID 12885001