centar dr vladimirdimitrijevic

Održano je suđenje profesoru dr Vladimiru Dimitrijeviću pred Višim sudom u Beogradu po tužbi LGBT udruženja "Da se zna"

 
Dvadeset šestog januara 2021. održano je ročište pred Višim sudom u Beogradu na kome su saslušani svedoci obe strane. Ročište je trajalo neobično dugo, a javnosti nije bilo dozvoljeno da prisustvuje suđenju zbog pandemije, jer je sudnica bila premala da primi i sve zainteresovane.
 
Prenosimo u pisanoj formi delove izjava tuženog prof. dr Vladimira Dimitrijevića i svedoka odbrane, profesora Univerziteta u Beogradu, prof. dr Slobodana Antonića, nakon održanog suđenja, koje u celini možete poslušati na Fejsbuk stranici našeg portala.

Sudski proces koji se vodi protiv mene ima za cilj da prikrije ono što najbitnije što se dešava u našem društvu: politizaciju ljudske seksualnosti i izmena tradicionalnih, porodičnih vrednosti. Priča o rodnoj ravnopravnosti je smišljena sa idejom zamene ravnopravnosti polova, koja je odavno ostvarena u svakom demokratskom društvu. Rodna ravnopravnost je smišljena da se uvede novi pojam – DŽENDER – koji znači da ne postoji biološki pol, već se on konstruiše voljom čoveka. Tako se danas došlo do toga da ne postoje muško i žensko, već 74 vrste džendera! Već sada u Kanadi možete da odete u policiju i da kažete da ste žena iako ste muškarac i niste menjali pol hirurškim putem, i oni će vam izdati ličnu kartu na kojoj piše da ste žena! Sudski proces koji se vodi protiv mene ima za cilj da prikrije ono što najbitnije što se dešava u našem društvu: politizaciju ljudske seksualnosti i izmena tradicionalnih, porodičnih vrednosti.

Priča o rodnoj ravnopravnosti je smišljena sa idejom zamene ravnopravnosti polova, koja je odavno ostvarena u svakom demokratskom društvu. Rodna ravnopravnost je smišljena da se uvede novi pojam – DŽENDER – koji znači da ne postoji biološki pol, već se on konstruiše voljom čoveka. Tako se danas došlo do toga da ne postoje muško i žensko, već 74 vrste džendera! Već sada u Kanadi možete da odete u policiju i da kažete da ste žena iako ste muškarac i niste menjali pol hirurškim putem, i oni će vam izdati ličnu kartu na kojoj piše da ste žena!

Sve ovo što se dešava je politički homoseksualizam, kao izraz obračuna liberalnog kapitalizma sa prirodnom porodicom. Ne osećam se kao neko ko brani sebe, već kao neko ko zastupa stavove većinske Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Totalitarizam radikalne levice u vidu komunizma, bezbožničkog i protivporodičnog, sada je zamenila ideja političkog homoseksualizma i Džender – feminizma. Kao što smo se borili protiv komunističkog totalitarizma, moramo reći NE i ovom novom totalitarizmu.

Saslušanje svedoka je bilo temeljno. Nadam se da će sud objektivno suditi o svemu. Ja ne sporim da se sa mojim tezama iznesenim u mojim tekstovima može polemisati. Ti tekstovi nisu crveno slovo u crkvenom kalendaru, ali mesto za polemiku nije sud, nego u naučnim časopisima, tribinama, Internetu i uopšte u javnosti.
Iskreno se nadam da se u vidu presude suda neće vrati verbalni delikt u Srbiju i da će sloboda mišljenja ostati jedna od osnovnih sloboda u Srpskom društvu.

Profesor Slobodan Antonić je između ostalog rekao:

Na samom ročištu otvorena su mnoga pitanja, a sudija je nastojao da sistematski utvrdi sve činjenice u vezi sa time da li je prof. Dimitrijević imao želju i nameru da određenim terminima uvredi pripadnike LGBT zajednice.
Postavljeno je pitanje da li je termin IDEOLOGIJA POLITIČKOG HOMOSEKSUALIZMA uvredljiv i da li u njemu postoji nešto što je samo po sebi diskriminišuće. Razmatralo se da li korišćenje određenih termina ima za cilj da nekoga uvredi. Ovaj termin prisutan je u srpskoj i ruskoj javnosti i on nema za cilj da diskriminiše, niti da diskvalifikuje, već samo da označi jedan fenomen. Ne može se ljudima odrediti koji će termin da koriste, osim ako on nije očigledno uvredljiv, a ovde to nije slučaj.

Presuda će biti izrečena prilikom završnog ročišta, koje je zakazano za 13. april 2021. godine.

Србин инфо