sa-dverima-za-srbiju-vladimir-dimitrijevic-knjiga.jpgO čemu pišem?

Ime Dveri: prolaz iz zemnog u večno.
Dveri, Savindan 1999: studenti se vraćaju sebi. Časopis. Tribine – Filološki i Mašinski fakultet…
Udruženje građana Srpski sabor Dveri 2003... Na Univerzitetu u Beogradu – 120 tribina, preko 60 u rasejanju, od Evrope do Australije...
Sabor srpske omladine... Srpska mreža... Pokret za život... Dodeljivanje Povelje slobode...  Sabori srpske omladine i Srpske mreže: Beograd, Čačak, Studenica,
Đurđevi Stupovi (u Rasu i kod Berana), Orašac – Cetinje – Ostrog – Trebinje – Soko Grad – Ćelije – Lelić, Ozren... Niš – Sveti Prohor Pčinjski – Nova Gračanica – Himelstir – Milton...
Početak 21. veka – sabori... Prvi sabor: Vladika Nikolaj i otac Justin kao uzori; nacionalno pomirenje; beskompromisni antikomunizam; Bog – Kralj – Domaćin; ne mrzeti druge
narode, nego voleti svoj; odbrana vere i nacije kao odbrana prava i sloboda... Drugi sabor: „Verujem da treba da volim svoj srpski narod i svoju otadžbinu u nesreći još više nego što sam je voleo u dobru, da je prava ljubav u samozaboravu, te moram sve lično i sitno istisnuti iz svoga vidokruga. /.../ Verujem sa knezom Lazarom – svesno, ne iz slabosti, da je Nebesko Carstvo uvek i doveka, i odabiram život po pravdi, viteštvu i junaštvu, a u savesti nosim savet majke Jevrosime da mi je bolje izgubiti glavu, nego ogrešiti dušu.“
Treći sabor: povratak Srba izbeglica na ognjišta; protiv nakazne reforme školstva; protiv bele kuge (pozvati naše duhovne vođe, koji će, nadamo se, pomoći rađanje, a ne samo graditi hramove); identifikovati žrtve komunističkog terora; brinuti o dijaspori...
Četvrti sabor: obnoviti crkveno-narodne sabore; zaštititi ćirilicu; kompjuter i internet ne treba da budu ništa više od sredstava za rad;
 
oprez prilikom digitalizacije u oblasti ličnih dokumenata; osnovati Nacionalni institut... 
Peti sabor: za hrišćansku Evropu; najšira rasprava o EU; odbrana arhiepiskopa ohridskog Jovana; zahtev vlastima da se 4. avgust proglasi za datum sećanja na genocid nad narodom Republike Srpske Krajine; traži se poštovanje Dejtonskog sporazuma koji štiti Republiku Srpsku, odbrana Srba u Raškoj oblasti i na jugu Srbije...
Doneta je i Deklaracija o svetinji ljudskog života, u kojoj jasno piše:...
 
Preuzmi knjigu (Download  PDF 6,7MB)