Дугине боје вам нећемо дати (поклон књига-бесплатно преузимање)

ODGOVOR LIBERALNO-GLOBALISTIČKIM BOJOVNICIMA TOTALITARIZMA

O NASLOVU
Jasno je, zbog svega navedenog, da knjiga „Dugine boje vam nećemo dati - Odgovor Liberalno Globalističkim Bojovnicima Totalitarizma“ dolazi u pravi čas, kada globalistički okupatori sa svojim kvislinzima u Srbiji vode odlučnu borbu da nas konačno poraze i ponize. Podnaslov je jasan - politički LGBT delatnici su u jurišnici u službi liberalno-globalističkog totalitarizma. To i jeste skraćenica LGBT, kojom oni mašu kao zastavom slobode.
Naslov je takođe jasan – politički homoseksualci koriste zastavu duginih boja da bi nam ponudili svoje „pravo na različitost“; u stvari, nude sumanutu ideologiju džendera – koja poriče prirodni pol, brak i porodicu – i koja se nameće svim sredstvima totalitarizma. Mi, hrišćani, ne damo dugine boje, jer su one steg zaveta Boga sa ljudima, uspostavljenog sa praocem Nojem posle potopa.
 
ZAŠTO JE DUGA NAŠA
U Knjizi postanja, u devetoj glavi, jasno piše: „I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im: ‘Rađajte se i množite se i napunite zemlju; i sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke. /…/ Rađajte se, dakle, i množite se; narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj.’ I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim, govoreći: ‘A ja evo postavljam zavet svoj s vama i s vašim semenom nakon vas, i sa svim životinjama, što su s vama od ptica, od stoke i od svega zverja zemaljskoga što je s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svim zverjem zemaljskim. Postavljam zavet svoj s vama, te od sada neće nijedno telo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.’ I reče Bog: ‘Evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do veka: Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zaveta između mene i zemlje. Pa kad oblake navučem na zemlju, videće se duga u oblacima, i opomenuću se zaveta svog koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom telu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako telo. Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se večnoga zaveta između
Boga i svake duše žive u svakom telu koje je na zemlji.’ I reče Bog Noju: ‘To je znak zaveta koji sam učinio između sebe i svakoga tela na zemlji.’“ (Post. 9, 1–2; 9–17) 
Tako piše: zato nećemo dati dugu onima koji ratuju protiv svega Božjeg i ljudskog u nama i oko nas.