istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški

mr Vladimir Dimitrijević

ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

Kosta Čavoški

PRAVO NA ISTINU

Među mnogobrojnim ljudskim pravima, koja se od Magna Carte do naših dana uvršćuju u brojne ustavne deklaracije, niko nije našao za potrebno da zajemči i pravo na istinu.
Dva su razloga zašto to nije učinjeno. Prvi je što se do istine dolazi otkrivanjem, za šta je potreban autoritet znanja i sposobnosti a ne vlasti. Drugi je u tome što istina i nije baš nepobitna nego sporna, pa se i najboljim istraživanjem samo može manje ili više približiti istini – onome za šta je Karl Poper upotrebio izraz istinolikost (verisimilitude).

Preuzmi knjigu PDF (14 MB)