mutimir disov sinU POTRAZI ZA MUTIMIROM ILI ZAŠTO OD OVE KNJIGE NIJE NASTAO ROMAN

Odavno sam, gledajući dve ratne fotografije pesnika Vladislava Petkovića Disa i đenerala Dragoljuba Mihailovića, uočio izuzetnu sličnost njihovih očiju. To su oči osenjene setom, to su oči koje su gledale patnju svog naroda, to su oči koje znaju da je tužbalica naša osnovna pesma… Naravno, moj prijatelj iOdavno sam, gledajući dve ratne fotografije pesnika Vladislava Petkovića Disa i đenerala Dragoljuba Mihailovića, uočio izuzetnu sličnost njihovih očiju. To su oči osenjene setom, to su oči koje su gledale patnju svog naroda, to su oči koje znaju da je tužbalica naša osnovna pesma… Naravno, moj prijatelj iistoričar ravnogorstva, Miloslav Samardžić, ne bi se složio sa svođenjem đenerala na metafizičkog tugomira – bio je on obaveštajni oficir, heroj Prvog svetskog rata, vođa jedinog ozbiljnog pokreta otpora u ovom delu Evrope, čovek kome su se divili...

Preuzmi knjigu: (Download PDF 1,5MB)